Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų skyrius vyriausiasis specialistas (koef. 8.8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-1025
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-635
redakcija)

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti ministerijos viešuosius pirkimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 m. darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje perkančiojoje organizacijoje;
4.3. mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir žaliųjų pirkimų politiką;
4.5. išmanyti raštvedybos taisykles ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. mokėti dirbti su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir dalyvauja atliekant ministerijos viešuosius pirkimus;
5.2. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų dokumentus (išskyrus technines specifikacijas), rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas ir teikia juos viešųjų pirkimų komisijoms;
5.3. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymą, registruoja pasirašytas viešųjų pirkimų sutartis;
5.4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbo veiklą, protokoluoja jų posėdžius, rengia viešųjų pirkimų komisijų priimtų sprendimų projektus, atlieka kitas viešųjų pirkimų procedūras, kai pirkimus vykdo viešųjų pirkimų komisijos;
5.5. ministerijos nustatyta tvarka atlieka mažos vertės pirkimų organizatoriaus funkcijas, vykdant prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.6. nustatytąja tvarka dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
5.7. rengia dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.8. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su ministerijos viešųjų pirkimų vykdymu;
5.9. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai viešųjų pirkimų klausimais Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
5.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1893 €
Vid. atlyginimas bruto
(47% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1814 €
25% uždirba 1814-2525 €
25% uždirba nuo 2525 €

Similar job ads: