Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų pirkimų skyrius Vyriausiasis specialistas

Plungė - Plungės rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.

Organizuoja prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus ir atvirus viešuosius pirkimus ir tvarko šių pirkimų dokumentus vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis taisyklėmis.
 • Publikuoja techninės specifikacijos projektus CVP IS ir Savivaldybės tinklalapyje.
 • Teikia informaciją „Valstybės žinioms“ apie pradedamą bet kurį pirkimą (išskyrus mažos vertės pirkimus), taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį (1, 2 ir 3 formos).
 • Ruošia ir publikuoja CVP IS ir Savivaldybės tinklalapyje supaprastintų viešųjų pirkimų ir atvirų tarptautinių pirkimų skelbimus.
 • Ruošia ir publikuoja CVP IS ir Savivaldybės tinklalapyje supaprastintų viešųjų pirkimų ir atvirų tarptautinių pirkimų ataskaitas.
 • Ruošia ir tikrina viešųjų pirkimų sąlygų projektų atitikimą viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimams.
 • Ruošia ir publikuoja CVP IS supaprastintų viešųjų pirkimų ir atvirų tarptautinių pirkimų ataskaitas apie sutarčių įvykdymą.
 • Sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus, palaiko ryšius su visais viešojo pirkimo dalyviais.
 • Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų klausimais.
 • Konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir organizacijų darbuotojus, atsakingus už viešuosius pirkimus, viešųjų pirkimų klausimais ir pagal poreikius organizuoja jų mokymus.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus dėl viešųjų pirkimų organizavimo, teikia išvadas Viešųjų pirkimų komisijai.
 • Palaiko ryšius su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais, spręsdamas jam pavestas užduotis, ir turi teisę gauti iš Administracijos skyrių, tarnybų duomenis ir dokumentus, reikalingus pavestoms užduotims išspręsti.
 • Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją.
 • Užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų konfidencialumą.
 • Rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimo dokumentų projektus, pirkimo dokumentų patikslinimų (paaiškinimų) projektus, pranešimų tiekėjams projektus bei kitą Viešojo pirkimo komisijos darbui reikalingą informaciją bei dokumentaciją.
 • Tikrina tiekėjų konkursinių pasiūlymų atitikimą parengtiems viešųjų pirkimų dokumentams.
 • Dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe.
 • Teikia informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras; analizuoja vykdomus viešuosius prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo bei jų procedūrų tobulinimo.
 • Administruoja elektroninę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS).
 • Organizuoja ir vykdo pirkimus CPO sistemoje.
 • Tvirtina dokumentų kopijas.
 • Pavaduoja skyriaus vedėją jam negalint eiti pareigų (išvykus, ligos, komandiruočių, eilinių atostogų metu, ar dėl kitų priežasčių).
 • Vykdo pagal kompetenciją kitus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.
 • Būti susipažinusiam su valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.
 • Gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer.
CVB client

Plungės rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: