Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Viešųjų ryšių specialistai Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

Pasieniečių mokyklos (toliau – mokykla) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 11.
 • Organizuoti ir vykdyti viešųjų ryšių veiklą mokykloje, vykdyti vidines ir išorines komunikacijos priemones, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį visuomenėje, populiarinti pasieniečio profesiją.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia rašytinę ir vaizdo informaciją apie mokyklą ir su ja susijusius įvykius;
 • vykdo viešosios informacijos rengėjų ir kitų institucijų viešojoje erdvėje skelbiamos informacijos ir vaizdo medžiagos monitoringą, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;
 • renka informaciją mokyklos veiklos viešinimo klausimais, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;
 • bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) struktūriniais padaliniais, oficialią informaciją žiniasklaidai teikiančiomis organizacijomis viešosios informacijos rengimo ir pateikimo visuomenei klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja renginius prevencinės veiklos ir viešųjų ryšių srityse, inicijuoja tam skirtų priemonių kūrimą profesionaliam mokyklos pristatymui ir jos atstovavimui;
 • organizuoja mokyklos personalo, svečių ir kitų asmenų pagerbimo ir pasveikinimo ceremonijas;
 • atstovauja mokyklą ir propaguoja pasieniečio profesiją viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams ir viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas mokyklos veiklą ir jos istoriją;
 • rengia sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;
 • rengia tarnybos ir mokyklos atmintinų dienų renginius, inicijuoja ir organizuoja kitus renginius;
 • filmuoja ir fotografuoja mokykloje vykstančius renginius;
 • planuoja ir organizuoja darbą su kultūros ir švietimo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • koordinuoja mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio veiklą ir dalyvauja rengiant tikslines prevencines poveikio priemones jaunimo tarpe;
 • rengia ekskursijas mokykloje oficialioms svečių ir visuomenės grupėms;
 • administruoja mokyklos tinklalapį internete (duomenų tvarkymas, informacijos išdėstymas, pakeitimas, papildymas, panaikinimas);
 • konsultuoja mokyklos struktūrinių padalinių pareigūnus ir darbuotojus oficialios informacijos teikimo, viešų renginių organizavimo klausimais, teikia praktinę pagalbą;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus;
 • pildo mokyklos vadovybės ir mokyklos viršininkui tiesiogiai pavaldžių specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • laikinai nesant mokyklos viešųjų ryšių specialisto, vykdo jo funkcijas;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
 • mokyklos viršininko pavedimu atstovauja mokyklai, vykdo kitus mokyklos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su mokyklai keliamų uždavinių įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, viešosios informacijos pateikimą žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;
 • išmanyti viešųjų ryšių teoriją ir strategiją, sugebėti ją efektyviai taikyti praktiniame darbe;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: