Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Viešųjų ryšių specialistai Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Darbo pobūdis

Pasieniečių mokyklos (toliau – mokykla) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 11.
 • Organizuoti ir vykdyti viešųjų ryšių veiklą mokykloje, vykdyti vidines ir išorines komunikacijos priemones, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį visuomenėje, populiarinti pasieniečio profesiją.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia rašytinę ir vaizdo informaciją apie mokyklą ir su ja susijusius įvykius;
 • vykdo viešosios informacijos rengėjų ir kitų institucijų viešojoje erdvėje skelbiamos informacijos ir vaizdo medžiagos monitoringą, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;
 • renka informaciją mokyklos veiklos viešinimo klausimais, ją analizuoja, apibendrina, teikia ataskaitas;
 • bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) struktūriniais padaliniais, oficialią informaciją žiniasklaidai teikiančiomis organizacijomis viešosios informacijos rengimo ir pateikimo visuomenei klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja renginius prevencinės veiklos ir viešųjų ryšių srityse, inicijuoja tam skirtų priemonių kūrimą profesionaliam mokyklos pristatymui ir jos atstovavimui;
 • organizuoja mokyklos personalo, svečių ir kitų asmenų pagerbimo ir pasveikinimo ceremonijas;
 • atstovauja mokyklą ir propaguoja pasieniečio profesiją viešojoje erdvėje, pagal kompetenciją teikia oficialią informaciją visuomenės atstovams ir viešosios informacijos rengėjams, valstybinėms ir visuomeninėms organizacijoms, pristatydamas mokyklos veiklą ir jos istoriją;
 • rengia sveikinimo kalbas, padėkas, kitus proginius ir viešuosius tekstus bei pranešimų medžiagą;
 • rengia tarnybos ir mokyklos atmintinų dienų renginius, inicijuoja ir organizuoja kitus renginius;
 • filmuoja ir fotografuoja mokykloje vykstančius renginius;
 • planuoja ir organizuoja darbą su kultūros ir švietimo įstaigomis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • koordinuoja mokyklos Jaunojo pasieniečio būrelio veiklą ir dalyvauja rengiant tikslines prevencines poveikio priemones jaunimo tarpe;
 • rengia ekskursijas mokykloje oficialioms svečių ir visuomenės grupėms;
 • administruoja mokyklos tinklalapį internete (duomenų tvarkymas, informacijos išdėstymas, pakeitimas, papildymas, panaikinimas);
 • konsultuoja mokyklos struktūrinių padalinių pareigūnus ir darbuotojus oficialios informacijos teikimo, viešų renginių organizavimo klausimais, teikia praktinę pagalbą;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų, raštų ir kitų dokumentų projektus;
 • pildo mokyklos vadovybės ir mokyklos viršininkui tiesiogiai pavaldžių specialistų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • laikinai nesant mokyklos viešųjų ryšių specialisto, vykdo jo funkcijas;
 • siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
 • mokyklos viršininko pavedimu atstovauja mokyklai, vykdo kitus mokyklos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su mokyklai keliamų uždavinių įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės sienos apsaugą, valstybės tarnybą, viešosios informacijos pateikimą žiniasklaidai, kitiems asmenims ir tarnybinę veiklą;
 • išmanyti viešųjų ryšių teoriją ir strategiją, sugebėti ją efektyviai taikyti praktiniame darbe;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

Other company job ads:

All ads of this company (100) »