Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant racionaliai naudoti tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia Savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, jų pakeitimų, papildymų projektus, rengia posėdžių protokolus, pranešimus ir kvietimus tiekėjams, archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;
 • rengia einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų planus, o šiuos planus patikslinus – nedelsdamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę;
 • vykdo viešųjų pirkimų procedūras naudodamasis CPO elektroniniu katalogu;
 • derina pirkimo iniciatorių parengtas paraiškas vykdyti pirkimus, kvietimų tiekėjams tekstus, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus;
 • vykdo mažos vertės pirkimų procedūras perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka;
 • rengia pirkimo dokumentus perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse nustatytais atvejais;
 • pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus rengia ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka reikalingą informaciją;
 • rengia ir teikia viešą informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais Savivaldybės administracijos vyresniajam specialistui (informatikui) tam, kad paskelbtų Savivaldybės interneto tinklalapyje;
 • registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Supaprastintų pirkimų žurnale;
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, įsakymų ir jų projektų;
 • rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto (pastatų ir statinių) paprastojo remonto darbų sąmatas, defektinius aktus;
 • tikslina Savivaldybės administruojamus viešojo transporto maršrutus informacinėje sistemoje „Vintra“;
 • atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavestus darbus, susijusius su skyriui numatytų funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius ir vietos savivaldos funkcijas;
 • išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti atsirinkti ir taikyti darbe reikalingas taisykles, metodikas, instrukcijas;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuterio programa „Microsoft Office“.
CVB client

Skuodo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: