Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – vykdyti viešuosius pirkimus, siekiant racionaliai naudoti tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • rengia posėdžių protokolus, pranešimus ir kvietimus tiekėjams, archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;
 • derina pirkimo iniciatorių parengtas paraiškas vykdyti pirkimus, kvietimų tiekėjams tekstus, kad jie atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo;
 • teikia metodinę pagalbą pirkimų organizatoriams parenkant pirkimų rūšį (prekės, paslaugos, darbai), nustatant prekių paskirtį, paslaugų kategoriją ir kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ);
 • rengia skelbimus apie pirkimus, skelbimus apie supaprastintus pirkimus, apie projekto konkursus ir apie supaprastintus projekto konkursus, kurie yra teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • rengia pirkimų procedūrų, projekto konkurso procedūrų ataskaitas ir ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimų sutartis ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
 • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės visų per finansinius metus atliktų mažos vertės pirkimų ataskaitą;
 • organizuoja Savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų procedūras;
 • registruoja pirkimo iniciatorių pateiktas paraiškas vykdyti mažos vertės pirkimus Supaprastintų pirkimų paraiškų registracijos žurnale ir registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Supaprastintų pirkimų žurnale;
 • rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, įsakymų ir jų projektų;
 • konsultuoja (žodžiu ir raštu) Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas viešųjų pirkimų klausimais;
 • seka Viešųjų pirkimų įstatymo, poįstatyminių aktų pasikeitimus viešųjų pirkimų srityje ir laiku juos taiko atliekant pirkimų procedūras;
 • vykdo kitus su viešaisiais pirkimais susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir vietos savivaldą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuterio programa „Microsoft Office“.
CVB client

Skuodo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: