Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio ir investicijų skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12
 • Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis – organizuoti skyriaus veiklą tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus nuostatuose nustatyti tikslai.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų rengimą dėl socialinio būsto fondo formavimo tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio;
 • organizuoja statistinių ataskaitų Statistikos departamentui apie investicijas, gyvenamąjį plotą, Savivaldybės valdomą turtą teikimą;
 • teikia siūlymus Savivaldybės gyvenamojo fondo statybos rekonstrukcijos ir renovacijos klausimais;
 • planuoja Savivaldybės biudžetinių įstaigų remonto darbus, sudaro sąmatas, priima atliktus darbus, vykdo vietinių kelių remonto darbus, rengia rangos sutartis;
 • organizuoja viešuosius pirkimus;
 • sprendžia socialiai remiamų gyventojų aprūpinimo gyvenamuoju plotu klausimus;
 • organizuoja statybas leidžiančių dokumentų gavimą;
 • administruoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto efektyvų naudojimą;
 • organizuoja atsakymų į asmenų paklausimus rengimą ir užtikrina, kad tai būtų atliekama laiku;
 • teikia siūlymus ir rengia tarybos sprendimų projektus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių teikiamas paslaugas gyventojams;
 • sprendžia reabilituotų politinių kalinių ir tremtinių šeimų, grįžtančių į Lietuvą, aprūpinimo gyvenamuoju plotu klausimus;
 • administruoja regiono plėtros investicinių programų ir projektų rengimą;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir pasiūlymus dėl darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, jų tarnybinio paskatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo;
 • administruoja statinių naudojimo priežiūrą, atlieka patikrinimus, rengia aktus, ataskaitas, rūpinasi bešeimininkiais pastatais;
 • administruoja kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklų, nemokamą pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimą;
 • organizuoja teisės aktų dėl vietinės reikšmės kelių ir gatvių taisymo, tiesimo (defektiniai aktai, skaičiuojamosios sąmatos, konkursų medžiagos ir t. t.) rengimą;
 • organizuoja projektinių paraiškų siekiant gauti ES struktūrinių fondų ir kitų nacionalinių bei tarptautinių fondų rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • administruoja ES sanglaudos ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimą;
 • koordinuoja ES sanglaudos ir struktūrinių fondų, finansuojamų projektų įgyvendinimą, atliekant kasdieninį projektų administravimą ir priežiūrą;
 • organizuoja projektų dokumentų ES paramai gauti parengimą;
 • koordinuoja vietinio susisiekimo maršrutus;
 • organizuoja savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinių įrenginių statybos užbaigimo procedūras;
 • organizuoja projektų valstybės investicijų programai rengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant regiono, rajono plėtros strategijas, koordinuoja veiksmus tarp atsakingų institucijų ir skyrių bei kontroliuoja jų vykdymą;
 • užtikrina skyriaus veiklos rezultatų sklaidą Savivaldybės internetiniame puslapyje;
 • atlieka kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, susijusius su skyriui nustatytų funkcijų vykdymu.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypčių grupės išsilavinimą;
 • turėti 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį bent vienoje iš
 • 1 punkte nurodytų mokslo studijų srityje arba viešojo administravimo srityje;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus veiklą, statytojo (užsakovo) funkcijų vykdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti kompiuterio programa „Microsoft Office“;
 • turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, turi būti išduotas per šešis mėnesius nuo paskyrimo į pareigas dienos.
CVB client

Skuodo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: