Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kretinga - Kretingos rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 11
 • Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo, rekonstrukcijos, priežiūros darbams organizuoti, kelių plėtrai vykdyti, lėšų poreikiui kelių priežiūrai planuoti, savivaldybės teisės aktų, susijusių su vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimu, priežiūra, rekonstrukcija, rengimui.

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • administruoja Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas:
 • 1 pagal Kretingos rajono strateginio veiklos plano priemones planuoja iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) gaunamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, sudaro objektų sąrašą ir teikia savivaldybės Tarybai tvirtinti;
 • planuoja lėšų poreikį kelių priežiūrai bei kontroliuoja skirtų asignavimų panaudojimą;
 • vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą. Pagal seniūnijų pateiktas paraiškas formuoja priežiūros ir plėtros programą vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti. Organizuoja šios programos įgyvendinimą;
 • tikrina ir pasirašo atliktų darbų priėmimo aktus;
 • teikia paraiškas Kelių direkcijai lėšoms už atliktus darbus gauti;
 • Kelių direkcijai teikia ataskaitas apie lėšų panaudojimą;
 • rengia remonto, rekonstrukcijos ir statybos darbų užduotis (technines specifikacijas), susijusias su vietinės reikšmės keliais (gatvėmis);
 • organizuoja kelių tiesimo, rekonstrukcijos, taisymo (remonto) techninę priežiūrą;
 • kontroliuoja kelių priežiūros, rekonstrukcijos, tiesimo sutarčių vykdymą;
 • vykdo vietinės reikšmės kelių (gatvių) kontrolę po jų perdavimo eksploatacijai garantiniu laikotarpiu;
 • tikrina parengtus techninius projektus, juos derina, teikia pastabas;
 • teikia architektūros ir teritorijų planavimo skyriui siūlymus dėl specialiųjų architektūros sąlygų išdavimo, projektuojant kelius;
 • pildo, kaupia, tvarko savivaldybės kelių duomenų bazę;
 • teikia paraiškas viešųjų pirkimų skyriui dėl rangovų parinkimo kelių (gatvių) projektavimo, techninės priežiūros paslaugoms ir rangos darbams atlikti;
 • organizuoja kelių priežiūros, rekonstrukcijos, tiesimo užsakovo funkcijų vykdymą, projektuojant ir statant savivaldybės strateginio plano programose numatytus objektus;
 • tvarko ir kaupia oficialią statistiką bei teikia statistinius duomenis pagal savo kompetenciją;
 • bendradarbiauja su kitomis institucijomis, vykdant kelių priežiūrą;
 • pagal kompetenciją rengia rajono savivaldybės Tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, pažymų, raštų, aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja gaunamus skundus, prašymus, pasiūlymus ir rengia atsakymų projektus;
 • dalyvauja rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe;
 • teikia veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui;
 • ruošia dokumentus perduoti į Savivaldybės archyvą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus su Savivaldybės ar Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai;
 • vykdo rajono Savivaldybės teisės aktus civilinės saugos ir mobilizacijos klausimais kasdienėje veikloje ir esant ekstremalioms situacijoms.

Reikalavimai

 • Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities statybos, transporto arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, kelių priežiūrą, statybą, rekonstrukciją, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • turėti dokumentą, suteikiantį teisę eiti statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Kretingos rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: