Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,3 bazinio dydžio) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 20 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-290VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti statinių naudojimo priežiūrą, organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimą, padėti įgyvendinti investicinius projektus.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – statyba.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos, aplinkos inžinerijos ar matavimų inžinerijos studijų krypties išsilavinimą (4.1 papunktis pakeistas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. B-ĮV-802).

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais ir kitais vyriausiojo specialisto veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

4.3. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

4.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės statinių, patalpų statybos, rekonstravimo ir remonto darbus.

5.2. Sudaro perspektyvinius ir metinius remonto darbų objektų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto lėšų, planus.

5.3. Vykdo statinių naudojimo priežiūrą.

5.4. Teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, atskirų pastatų, statinių ir įrenginių techninių projektų rengimo, teikia priešprojektinius objektų statybos ir atnaujinimo pasiūlymus.

5.5. Surenka iš statybos dalyvių (projektuotojų, rangovų, statybos techninio prižiūrėtojo) dokumentus ir duomenis, kuriuos pateikia Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos užbaigimo procedūroms atlikti.

5.6. Užpildo ir pateikia Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui deklaracijas apie statinių statybos užbaigimą.

5.7. Ruošia sutartis ir bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su savo veiklos sritimi, su Savivaldybės įstaigomis, kitomis organizacijomis.

5.8. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, atstovaudamas Savivaldybės administracijai, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluoti uždaviniai siekiant geriausių ir naudingiausių rezultatų.

5.9. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių projektus ir atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, skundus bei prašymus.

5.10. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.

5.11. Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

5.12. Inicijuoja darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.

5.13. Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis.

5.14. Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB client

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: