Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnysis specialistas

Visaginas - Visagino savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – skyriaus vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 8
 • Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės politiką savivaldybės būsto administravimo (nuomos, pardavimo, pirkimo, išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų) klausimais.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir vykdo būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimą;
 • rengia socialinio būsto fondo plėtros programas arba socialinio būsto fondo plėtros priemones numato kituose savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose;
 • rengia savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, pirkimo, pardavimo aprašus arba jų keitimus;
 • rengia savivaldybės būsto fondo sąrašų ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus ir teikia juos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • nustato savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius (arba jų pakeitimus) ir teikia juos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašus ir teikia juos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • nagrinėja, vertina gautus prašymus dėl savivaldybės būstų ir socialinio būsto nuomos;
 • rengia asmenų ir šeimų turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, tvarko ir tikslina asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus ir teikia juos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • rengia kreipimąsi, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl informacijos apie asmens (jo šeimos), įrašyto (įrašytos) į vieną iš LR Paramos būstui išsigyti ar išsinuomoti 16 straipsnyje nurodytų sąrašų, pateiktas turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracijas ir deklaruotą turtą (įskaitant gautas pajamas).
 • teikia informaciją ir konsultacijas apie paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti asmenims ir šeimoms;
 • organizuoja ir vykdo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pirkimą ir pardavimą;
 • administruoja socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS);
 • organizuoja ir vykdo savivaldybės būsto perėmimą, perdavimą, apžiūrėjimą;
 • atstovauja savivaldybės vardu daugiabučių namų susirinkimuose, jeigu daugiabučiuose namuose yra savivaldybės valdomų gyvenamųjų būstų;
 • prižiūri Lietuvos Respublikos statybos, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų ir lokalių teisės aktų (Visagino savivaldybės tarybos sprendimų), reglamentuojančių savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, nuostatų laikymąsi naudojant savivaldybės turtą (savivaldybės gyvenamąsias patalpas);
 • nagrinėja piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, ūkinės ir kitos komercinės paskirties pastatus, teikia sprendimų projektus dėl nuosavybės teisių atkūrimo, rengia ataskaitas bei kitus dokumentus;
 • įgyvendina sprendimus dėl suteiktų valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų;
 • rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, teikia juos tvirtinti, kontroliuoja jų vykdymą;
 • surašo Administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • analizuoja, tiria skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus raštus, rengia atsakymus;
 • teikia nustatytą informaciją valstybės registrams; nustatyta tvarka teikia informaciją pagal savo kompetenciją savivaldybės interneto svetainei ir nuolat ją atnaujina;
 • rengia ir teikia informaciją institucijoms ir kitoms žinyboms;
 • teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl savo darbo organizavimo;
 • gavęs įgaliojimus veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose;
 • inicijuoja viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją;
 • sudaro, tvarko ir perduoda į įstaigos archyvą dokumentų bylas;
 • nesant skyriaus vyresniajam specialistui vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo ir leidimų (prekybai, renginiams ir kt.) išdavimo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba ekonomikos krypčių ar technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, savivaldybių veiklą, valstybės tarnybą, juridinių asmenų veiklą, būsto politikos srityje.
 • išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti savarankiškai atlikti užduotis, rasti sprendimus savo veiklos srityje, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio raštingumo reikalavimus, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, reikiamomis duomenų bazėmis;
 • mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
CVB client

Visagino savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: