Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus apygardos specializuoto skyriaus prokuroro padėjėjas (darbo vieta Vilniuje) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Darbo pobūdis

1. Apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) prokuroro padėjėjas – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis – A. 3. Kategorija – 13.
 • Apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) prokuroro padėjėjo pareigybė reikalinga teikti pagalbą apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) prokurorui (toliau – prokuroras) teisiniais ir veiklos organizavimo klausimais; patarti ir teikti išvadas dėl teisės aktų, jų taikymo; padėti rinkti ir tvarkyti tyrimui ar patikrinimui reikalingus duomenis; rengti procesinių dokumentų, kitų sprendimų projektus ir tvarkyti veiklos duomenis; vykdyti kitus pavedimus, susijusius su Lietuvos Respublikos prokuratūros (toliau – prokuratūra) funkcijų įgyvendinimu.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • tvarko prokuroro veiklai reikalingus įstatymus, norminius teisės aktus, kitą teisinę informaciją;
 • apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavedimu atstovauja apygardos prokuratūrai valstybės bei savivaldybių įstaigose ir institucijose;
 • apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) vyriausiojo prokuroro pavedimu (jo pavaduotojo) (toliau – vyriausiasis prokuroras):
 • dalyvauja tarpinstitucinių koordinacinių pasitarimų veikloje, rengia ir tvarko jų veiklos sprendimų projektus;
 • organizuoja ir vykdo asmenų priėmimą;
 • padeda organizuoti susitikimus ir renginius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
 • padeda prokurorui atlikti organizacinio ir techninio pobūdžio veiksmus, susijusius su ikiteisminio tyrimo atlikimu, organizavimu ir kontrole, valstybinio kaltinimo palaikymu, kitų prokuratūros funkcijų vykdymu;
 • rengia procesinių dokumentų, sprendimų ir kitų teisės aktų projektus;
 • padeda organizuoti duomenų rinkimą, rengia medžiagą ir sprendimų projektus, prokurorui nagrinėjant skundus, prašymus, pareiškimus, pranešimus arba vykdant kitas prokuratūros funkcijas;
 • teikia išvadas žodžiu ar (ir) raštu dėl nagrinėjamų skundų, pareiškimų, prašymų;
 • tvarko užduočių paskirstymo prokurorams apskaitą ir kitas tikslines apskaitas;
 • rengia apygardos prokuratūros struktūrinio padalinio (jo skyriaus) statistinių ataskaitų projektus;
 • tvarko prokuroro ikiteisminių tyrimų ir kitus duomenis Informacinėje prokuratūros sistemoje;
 • administruoja dokumentus užsienio kalba;
 • rašytiniu sutikimu ir paskyrus generalinio prokuroro įsakymu pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;Papunkčio pakeitimai: Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015-06-11 įsakymas Nr. I-162
 • pagal kompetenciją vykdo kitus vyriausiojo prokuroro, prokuroro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su prokuratūros funkcijų įgyvendinimu.

Reikalavimai

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • būti įgijęs socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti prokuratūros, teismo, ikiteisminio tyrimo įstaigų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus, tarptautines sutartis, proceso veiklą nustatančius teisės aktus;
 • išmanyti teisės aktų projektų rengimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • gebėti analizuoti informaciją, rengti išvadas, teisės aktų, veiklos ir procesinių dokumentų projektus;
 • turėti veiklos planavimo, informacijos kaupimo ir sisteminimo įgūdžių, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
 • mokėti anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta generalinio prokuroro patvirtintame Pareigų Lietuvos Respublikos prokuratūroje, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, sąraše.Papunkčio pakeitimai: Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. I-1
CVB client

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: