Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus miesto 4-sis skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus teritorinė darbo birža

Darbo pobūdis

 • Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Vilniaus teritorinės darbo biržos (toliau – Darbo birža) Klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto, pareigybė reikalinga konsultuoti ir motyvuoti ieškančius darbo asmenis individualiai ir grupėmis, profesijos pasirinkimo, pasirengimo įsidarbinimui, verslo organizavimo klausimais bei padėti rasti tinkamiausius sprendimus asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, teikti psichologinį konsultavimą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas darbo rinkos paslaugas, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • konsultuoja ir motyvuoja darbo ieškančius asmenis individualiai arba grupėmis dėl:
 • profesijos pasirinkimo – pataria ir padeda klientams profesijos įgijimo, persikvalifikavimo klausimais, teikia informaciją apie mokymo programas bei mokymo įstaigas ir jose suteikiamas kvalifikacijas, atsižvelgiant į asmenines savybes ir darbo rinkos poreikius;
 • profesinės karjeros planavimo (pasirengimo įdarbinimui, integracijos į darbo rinką) – pataria ir padeda parengti gyvenimo aprašymą (CV), parašyti motyvacinį laišką, pasirengti pokalbiui su darbdaviu, naudotis įvairiais darbo paieškos būdais ir metodais, naudotis elektroninėmis paslaugomis, veda motyvavimo ir aktyvinimo užsiėmimus;
 • verslo pradžios – teikia pagalbą įgyjant žinių, reikalingų pradėti savo verslą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, ugdančiomis verslumą ar teikiančiomis paramą verslo pradžiai;
 • padeda rasti tinkamiausius sprendimus darbo ieškantiems asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių patiria integracijos į darbo rinką sunkumų, dėl užimtumo galimybių padidinimo, pasinaudojant socialines paslaugas teikiančių ar specialias programas įgyvendinančių įvairių institucijų, organizacijų teikiama pagalba ir parama;
 • kartu su specialistu, vykdančiu įdarbinimo konsultanto funkcijas, nustato laiką, per kurį bus suteiktos darbo ieškančiam asmeniui reikalingos paslaugos, aptaria tikslus ir laukiamus bei pasiektus rezultatus;
 • nustatyta tvarka dalyvauja antrinėje kandidatų į laisvas darbo vietas atrankoje;
 • analizuoja savo veiklos rezultatus, ir teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas;
 • vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Skyriaus, Darbo biržos darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
 • teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl:
 • konsultavimo procedūrų tobulinimo;
 • kitų jo kompetencijos klausimų;
 • rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į Darbo biržos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
 • priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja Darbo biržos dokumentų valdymo sistemoje;
 • laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis apie darbo ieškantiems asmenims suteiktas paslaugas ir kitais jo kompetencijai priskirtais klausimais Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Darbo biržos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Departamento direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Darbo biržos veiklos tikslų įgyvendinimo.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
 • mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook.
CVB client

Vilniaus teritorinė darbo birža

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: