Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Vyresnysis specialistas

Vilnius - Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba

Darbo pobūdis

 • Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – KPKT) Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus (toliau – RKPKS) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – B.3. Pareigybės kategorija – 10
 • Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga pagal RKPKS kompetenciją vykdyti karo prievolės administravimą ir Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) komplektavimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • organizuoja ir vykdo karo prievolininkų šaukimą ir atranką į privalomąją pradinę karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, aktyvųjį rezervą, parengtojo rezervo karinius vienetus ar kitas įstatymų nustatytas karinės tarnybos formas (toliau – tarnyba) pagal šaukimo į tarnybą, mokymus ir pratybas planus arba paskelbus mobilizaciją:
 • konsultuoja ir informuoja karo prievolininkus;
 • organizuoja ir vykdo karo prievolininkų pašaukimą į tarnybą;
 • organizuoja ir vykdo karo prievolininkų atitikimo įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytiems reikalavimams patikrinimą;
 • organizuoja karo prievolininkų siuntimą tikrinti sveikatos būklę ir nustatyti fizinio parengtumo lygį;
 • rengia karo prievolininkų sąrašus ir teikia juos tvirtinti;
 • organizuoja karo prievolininkų pristatymą į tarnybos vietas;
 • tvarko karo prievolininkų asmens bylas;
 • organizuoja ir vykdo RKPKS teritorijai priskirtų karo prievolininkų apskaitą ir registraciją, tvarko Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registrą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja administruojant alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • pagal kompetenciją įformina reikiamus dokumentus karo prievolininkams priklausančioms išmokoms gauti;
 • teisės aktų nustatyta tvarka surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
 • rengia ir teikia ikiteisminio tyrimo įstaigoms medžiagą dėl baudžiamosios atsakomybės karo prievolininkams taikymo;
 • išduoda pažymas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukentėjusiųjų asmenų valstybinei pensijai skirti asmenims, Antrojo pasaulinio karo metais kovojusiems antihitlerinės koalicijos valstybių veikiančiose armijose, partizanų būriuose ar junginiuose, taip pat tapusiems neįgaliais būtinosios karo tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu nuo 1945 m. liepos 22 d. iki 1991 m. gruodžio 31 d. arba vėliau pripažintiems neįgaliaisiais dėl ligų, susijusių su karo tarnyba ir apie Lietuvos Respublikos piliečių atliktos SSRS ginkluotosiose pajėgose prievartinės karo tarnybos laikotarpį valstybinio socialinio draudimo pensijai skirti;
 • išduoda pažymas kompensacijų skyrimui ir mokėjimui asmenims, 1990-1991 m. atsisakiusiems prievartinės tarnybos sovietų armijoje ir dėl to nukentėjusiems nuo sovietų armijos veiksmų;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su karo prievolės administravimu, atranka ir priėmimu į tarnybą, projektus;
 • organizuoja ir kaupia duomenis apie šaukimą ir atranką į tarnybą;
 • pagal savo kompetenciją sudaro ir pateikia ataskaitas RKPKS viršininkui;
 • rengia ir pateikia nustatytos formos veiklos ataskaitas (suvestines) kitiems KPKT padaliniams;
 • RKPKS viršininko nurodymu gali vykdyti ir kitas su tiesiogine veikla susijusias funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, krašto apsaugos ministro, LK vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, karo prievolę, asmens duomenų apsaugą, su karo prievolės administravimu susijusias administracinės ir baudžiamosios teisės sritis ir įslaptintos informacijos apsaugą;
 • žinoti krašto apsaugos sistemos struktūrą, suprasti karo prievolės tikslus ir užduotis, žinoti jos prioritetus ir tendencijas;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • turėti organizacinių gebėjimų, informacijos valdymo, asmenų konsultavimo ir veiklos planavimo įgūdžių, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Power Point;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO reikalavimus.
CVB client

Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: