Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,1). (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PERSONALO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Personalo valdybos (toliau – valdyba) Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Darbo vieta –Vilniaus g. 76, Ignalina.II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Rengti dokumentų, susijusių su darbuotojų tarnybos ir darbo eiga, raštų, pažymų ir kitų personalo valdymo srities dokumentų projektus, tvarkyti su personalo valdymu susijusius duomenis tarnybos ir asmens bylose, personalo tvarkymo duomenų bazėse ir registruose, tvarkyti dokumentus, susijusius su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ išdavimu, vykdyti tarnybinių pažymėjimų išdavimą, grąžinimą ir apskaitą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo valdymo funkcijas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba) veiklą;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;

4.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia reikiamus dokumentus ar jų projektus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimui, perkėlimui, atleidimui, grąžinimui bei kitus dokumentus, susijusius su personalo administravimu, vykdo komisijų, veikiančių personalo administravimo klausimais, sekretoriaus funkcijas;


5.2. tvarko darbuotojų tarnybos, asmens bylas, duomenis personalo tvarkymo duomenų bazėse, registruose, užtikrina tarnybos ir asmens bylų saugojimą ir apskaitą;


5.3. organizuoja ir vykdo atrankų ir konkursų į laisvas pareigas skelbimą, dokumentų priėmimą, įforminimą ir pateikimą komisijai;


5.4. skaičiuoja vidaus tarnybos, tarnybos Lietuvos valstybei stažus, rengia socialinio draudimo ir kitus su tarnybos, valstybės tarnybos ir darbo santykiais susijusius dokumentus;


5.5. teisės aktų nustatyta tvarka tikrina ir tvarko personalo ir pretendentų asmens duomenis bei ypatingus asmens duomenis;


5.6. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos naudojimu ar šios informacijos apsauga, pirminį tikrinimą, apskaitą;


5.7. pagal kompetenciją vertina teikimus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ir apdovanojimo;


5.8. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimų išdavimą, tvarko jų apskaitą, kontroliuoja jų grąžinimą;


5.9. tvarko valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentus, rengia juos vertinimo komisijoms;


5.10. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų atostogų grafikų sudarymą, pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus dėl atostogų suteikimo, tvarko jų apskaitą (įrašo duomenis tarnybos ir asmens bylose, duomenų bazėse ir registruose);


5.11. pagal kompetenciją tikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius;


5.12. pagal kompetenciją nagrinėja skundus, prašymus, pareiškimus;


5.13. vykdo su Specialiąja tranzito schema susijusias funkcijas;


5.14. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;


5.15. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;


5.16. vykdo kitus valdybos vadovybės ir skyriaus vedėjo, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valdybos ir skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB client

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: