Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Darbo pobūdis

 • Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Vilniaus VMVT) vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės paskirtis – vykdyti efektyvią gyvūninio maisto saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi visuose maisto tvarkymo etapuose valstybinę maisto kontrolę.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, VMVT direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą:
 • vykdo gyvūninio maisto tvarkymo subjektų (gamybos įmonių, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių, mėsinių, pieno supirkimo punktų, pienininkystės ūkių, turgaviečių, laikinųjų prekyviečių, turgaviečių prekiautojų prekybos vietų ir kitų subjektų) valstybinę veterinarinę kontrolę;
 • kontroliuoja vidaus rinkai ir eksportui skirto gyvūninio maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų maisto tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo laikymąsi;
 • kontroliuoja muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo sandėliuose (importo, eksporto terminaluose) ir saugojimo sandėliuose gyvūninio maisto vežimo tranzitu, eksporto reikalavimų laikymąsi;
 • pagal kompetenciją gyvūninio maisto siuntą lydinčius dokumentus žymi atitinkamais spaudais, išduoda veterinarinius dokumentus;
 • vykdo pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos reikalavimų įgyvendinimą, priežiūrą, gyvūninio maisto srityse;
 • vykdo pagal kompetenciją su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamybos, perdirbimo, pateikimo į rinką valstybinę kontrolę;
 • vykdo kenksmingų medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos kontrolę;
 • atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetetingų institucijų apie įtariamus žmonių infekcinius susirgimus;
 • atlieka patikrinimus dėl nesaugaus gyvūninio maisto ar su gyvūniniu maistu, besiliečiančių gaminių ir medžiagų pateikimo į rinką, renka, kaupia, analizuoja tyrimo metu gautą informaciją, pildo skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistemoje (RASFF) nustatytos formos dokumentus ir perduoda apibendrintą informaciją Vilniaus VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau-Viršininkas), vykdo kitus, su nesaugaus gyvūninio maisto pateikimo į rinką atvejais susijusius veiksmus;
 • Vilniaus VMVT Viršininko pavedimu tiria vartotojų, visuomeninių organizacijų ir kitų įstaigų ir organizacijų skundus, pranešimus dėl gyvūninio maisto, informuoja vartotojus ar kitus suinteresuotus asmenis apie patikrinimo rezultatus;
 • atlieka subjektų įvertinimą dėl veterinarinio patvirtinimo, išdavimo/panaikinimo ar kitus su tuo susijusius veiksmus;
 • atrenka pagal numatytas valstybinės kontrolės programas maisto produktų ir kitus mėginius;
 • duoda privalomus nurodymus maisto tvarkymo subjektams/subjektams ir pildo maisto tvarkymo subjektų patikrinimo aktus, nustačius pažeidimus, kontroliuoja maisto tvarkymo/ūkio/kitų subjektų patikrinimo veiksmus, paruoštus trūkumų šalinimo planus, jų įgyvendinimo terminus, vykdo jų registravimą dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS);
 • vykdo pagal kompetenciją registruotų žemės ūkio ir maisto produktų, kaip garantuotų tradicinių gaminių, kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atitikties specifikacijos kontrolę;
 • vykdo pagal kompetenciją-gyvūninių produktų tvarkymo objektų projektavimo, statybos ir rekonstravimo, žemės kasybos veterinarinį vertinimą;
 • informuoja pagal kompetenciją nustatytąja tvarka, visuomenę apie uždraustą tiekti rinkai arba pašalintą iš rinkos nesaugų Lietuvos Respublikoje pagamintą arba iš kitų valstybių įvežtą maistą;
 • atlieka patikrinimų analizę ir surašo asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktus, Administracinio teisės pažeidimo, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimo, Reklamos įstatymo pažeidimo, protokolus, teikia Vilniaus VMVT Viršininkui siūlymus ir dokumentus dėl rinkos ribojimo ir kitų administracinių poveikio priemonių taikymo;
 • patikrinimo duomenis suveda į informacinę sistemą, DVS ir administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR);
 • įgyvendina savo veikloje VMVT kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas numatytas kokybės vadove;
 • rengia veiklos klausimais informacinius raštus, dokumentus, pranešimus;
 • teikia pagal kompetenciją gyvūninio maisto tvarkymo subjektams konsultacijas;
 • pagal kompetenciją renka ir sistemina su darbu susijusią informaciją, ją analizuoja, ruošia ir teikia tikslines ataskaitas, rengia ir teikia produktų saugos kontrolės duomenų analizę;
 • pavaduoja pagal kompetenciją kitą vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, jam nesant;
 • vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Vilniaus VMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kompetencijai priskirtas sritis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.
CVB client

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: