Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vyriausybės atstovų įstaiga

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Vyriausybės atstovų įstaigos vadovo

2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-33

3 punktu

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vyriausybės atstovų įstaigos (toliau – Įstaiga) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (nuotolinė darbo vieta – Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys).

II. PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) vykdyti savivaldybių administracinę priežiūrą, Įstaigos vadovui – įgyvendinti vidaus administravimo įgaliojimus Įstaigos dokumentų, personalo ir materialinių išteklių valdymo, viešųjų pirkimų, priešgaisrinės saugos srityse.III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios srities – savivaldybių administracinės priežiūros – funkcijas ir bendrosios srities - dokumentų, personalo ir turimų materialinių išteklių valdymo, viešųjų pirkimų ir priešgaisrinės saugos organizavimo - funkcijas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės ar viešojo administravimo srityje;

4.3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Word, Internet Explorer, Outlook Express programomis;

4.4. Mokėti naudotis organizacine technika ir telekomunikacijų priemonėmis;

4.5. Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių administracinę priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių funkcijų įgyvendinimą;

4.6. Gerai išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti rengti raštų, vidaus administravimo dokumentų projektus;

4.7. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.9. Mokėti sklandžiai bei taisyklingai gramatiškai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Vyriausybės atstovo pavedimu nagrinėja savivaldybių administravimo subjektų priimtus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų Vyriausybės atstovui;

5.2. Vyriausybės atstovo pavedimu atlieka patikrinimus, kaip savivaldybių administravimo subjektai įgyvendina įstatymus, vykdo Vyriausybės nutarimus ir teikia išvadas apie patikrinimo rezultatus Vyriausybės atstovui;

5.3. Vyriausybės atstovo pavedimu rengia savivaldybių administravimo subjektams Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir rašytinių reikalavimų projektus. Kontroliuoja teikimų ir reikalavimų vykdymą;

5.4. Padeda Vyriausybės atstovui rengti metinę veiklos ataskaitą;

5.5. Teikia Įstaigos metinio veiklos plano priemonių vykdymo ataskaitoms parengti reikalingus duomenis;

5.6. Registruoja ir tvarko Vyriausybės atstovo pasirašytus ir gautus dokumentus, formuoja šių dokumentų bylas;

5.7. Padeda rengti Įstaigos dokumentacijos planą;

5.8. Padeda Įstaigos vadovui organizuoti Įstaigos personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

5.9. Rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Įstaigos vadovo įsakymų vidaus administravimo klausimais projektus;

5.10. Teikia Darbo laiko apskaitos žiniaraščiui pildyti reikalingus duomenis;

5.11. Perduoda Įstaigos tinklapį administruojančiam valstybės tarnautojui Įstaigos tinklapyje reikalingą skelbti informaciją apie Vyriausybės atstovo veiklą;

5.12. Vykdo reikalingų prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus.

5.13. Rengia prekių nurašymo, paslaugų ir darbų atlikimo aktus bei teikia juos tvirtinti Įstaigos vadovui;

5.14. Atsako už Įstaigos patalpų, esančių Panevėžyje, priešgaisrinės būklės kontrolę, priemonių priešgaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti vykdymą;

5.15. Vykdo kitus Įstaigos vadovo ir Vyriausybės atstovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Įstaigos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vyriausybės atstovui.

Other company job ads:

All ads of this company (159) »