Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Klaipėda - Klaipėdos apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 12.
 • Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Klaipėdos miesto rūmai, S. Daukanto g. 8, Klaipėda.
 • Vyriausiojo specialisto (teismo psichologo) pareigybė reikalinga užtikrinti teisminiame procese kvalifikuotą apklausą, pasirengimą jai, tinkamos psichologinės pagalbos teikimą, konsultavimą dėl apklausos specifikos teisminio proceso metu ir apklausos atlikimo taktikos, konsultuoti teismo darbuotojus streso valdymo klausimais.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja teismo procese, atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, padeda apklausti vaikus, atsižvelgdamas į jų socialinę ar psichologinę brandą.
 • teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu atlieka teisminiame procese išklausomų, apklausiamų vaikų raidos (pažintinių, emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų, turinčių reikšmės kiekvienam teisminio proceso veiksmui atlikti, vertinimą, atsižvelgdamas į jau atliktus kitų kompetentingų institucijų vaiko raidos ypatumų įvertinimus;
 • teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl vaiko poreikių, jo raidos ypatumų dalyvaujant jiems teisminiame procese, jų įstatyminius ar teisėtus atstovus, teisėjus bei kitus teisminio proceso dalyvius ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus, dėl apklausos specifikos teisminio proceso metu ir apklausos atlikimo taktikos – teisėjus ir (ar) ikiteisminio tyrimo įstaigų subjektus;
 • atlieka krizių intervenciją, taiko krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;
 • atpažįsta ir nustato vaikų poreikius bei juos pritaiko teisminio proceso metu, tinkamai atstovauja vaiko interesus;
 • įvertina vaiko raidos (pažintinius, elgesio, emocinius ir kt.) ypatumus, taiko psichologinės diagnostikos metodus asmenybės įvertinimui;
 • parengia vaikus ir / ar jų įstatyminius atstovus apklausai;
 • padeda apklausti vaikus, išklauso vaikų nuomones, nustato vaiko patiriamus sunkumus, galimus sutrikimus ir siūlo tinkamą socialinių partnerių pagalbą;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą teisminio proceso metu apklausiant vaikus, esant būtinybei bendradarbiaujant su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;
 • teikia išvadas, nuomones, paaiškinimus raštu ir / ar žodžiu teisėjo pavestais klausimais, neviršydamas specialisto kvalifikacijos ir / ar kompetencijos;
 • pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėl apklausų vykdymo, su jomis supažindina kitų institucijų atstovus, tarp jų ir dalyvaujančius teisminiame procese;
 • teismo pirmininko pavedimu konsultuoja teismo darbuotojus streso valdymo klausimais, pagal kompetenciją organizuoja mokymus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, psichologų profesinės priežiūros susitikimuose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo išsilavinimą, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertį užsienyje įgytą išsilavinimą);
 • turėti vienerių metų psichologo praktinės veiklos su vaikais stažą arba vienerių metų darbo stažą teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vaiko dalyvavimą teisminiame procese;
 • išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmens atpažinimo psichologinius ypatumus;
 • gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniu analizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;
 • laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Klaipėdos apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: