Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Utena - Utenos apylinkės teismas

Darbo pobūdis

 • Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis - A.
 • Pareigybės kategorija - 10
 • Vyriausiojo specialisto (teismo psichologo) pareigybė reikalinga užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų - nepilnamečių, mažamečių - kvalifikuotą apklausą suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Utenos apylinkės teismo (toliau – Teismas) Utenos rūmai, J. Basanavičiaus g. 65, Utena.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu dalyvauja apklausiant nepilnamečius, mažamečiusasmenis ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metu, atsižvelgiant į jų socialinę ar psichologinę brandą, ir teikia išvadas, nuomones;
 • Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu vykdo ikiteisminiame tyrime ir teismo proceseapklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų ir jų elgsenos psichologinį vertinimą;
 • Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu įvertina ikiteisminiame tyrime ir teismo proceseapklausiamų nepilnamečių, mažamečių asmenų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės irugdymosi problemas;
 • Teismo pirmininko ar teisėjo pavedimu konsultuoja dėl nepilnamečių, mažamečių asmenųapklausos ikiteisminiame tyrime ir teisminio proceso metu specifikos ir atlikimo taktikos;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą ikiteisminiame tyrime ir teismo proceso metuapklausiant nepilnamečius, mažamečius asmenis, esant būtinybei bendradarbiaudamas su kitomis kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis;
 • pagal kompetenciją rengia Teismo veiklos dokumentus, metodines rekomendacijas dėlapklausų vykdymo, organizuoja mokymus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais;
 • pagal kompetenciją teikia išvadas dėl Teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamųteisės aktų projektų;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
 • vykdo kitus Teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžiopavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinįišsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinislaipsnis);
 • turėti vienerių metų psichologo praktinės veiklos su nepilnamečiais, mažamečiais asmenimis stažą arba vienerių metų darbo stažą teisėsaugos ar teisėtvarkos institucijose;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius nepilnamečio,mažamečio asmens dalyvavimą teisminiuose procesuose;
 • gerai išmanyti teisės psichologijos srities problematiką, įvykių rekonstrukcijos ir asmensatpažinimo psichologinius ypatumus, civilinio, baudžiamojo ir administracinio procesopsichologines charakteristikas;
 • gebėti integruoti psichologijos, kriminologijos ir teisės žinias, psichologiniu lygmeniuanalizuoti teisės taikymo ir teisės veikimo problemas;
 • gebėti atlikti mažamečių ir nepilnamečių asmenų psichologinį įvertinimą, gebėti efektyviaibendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis, taikyti psichologinėsdiagnostikos metodus asmenybės įvertinimui, rašyti pagrįstas psichologines išvadas;
 • gebėti atlikti krizių intervenciją, taikyti krizių ir traumų įveikos metodus ir konkrečias technikas;
 • gerai išmanyti vaiko raidą ir gebėti įvertinti vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus,psichologines ir asmenybės problemas, vaiko brandumą, identifikuoti patologijas, gebėti bendrauti su mažamečiais, nepilnamečiais ir suaugusiais asmenimis;
 • laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
CVB client

Utenos apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: