Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti rengiamų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę, įvertinant teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, teisės technikos reikalavimams, vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) parengtų teisės aktų projektų bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.), pateiktų peržiūrėjimui, pagrįstumą; atstovauti ministerijos interesus teismuose.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.), susijusių su moterų ir vyrų lygių galimybių bei tarptautine ir Europos Sąjungos politika socialinės apsaugos ir darbo ministrui pavestose valdymo srityse, viešaisiais pirkimais, asmenų aptarnavimu, finansų, personalo, turto ir dokumentų valdymu, ūkio ir informacinių technologijų priežiūra, strateginiu planavimu ir monitoringu, projektų;
 • siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
 • siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems teisės aktams, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir kitų institucijų bei įstaigų pateiktų teisės aktų projektų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.);
 • siekiant atstovauti ministerijos interesus: kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
 • siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 • siekiant įgyvendinti ministerijos strateginius tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
 • vertina dokumentų, parengtų atliekant viešuosius pirkimus, atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį;
 • gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: