Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Vyriausiasis specialistas

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Darbo pobūdis

 • Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 14
 • Teisės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti rengiamų teisės aktų projektų teisinę ekspertizę, įvertinant teisės aktų projektų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, teisės technikos reikalavimams, vertinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) socialinės paramos politikos, socialinės integracijos politikos ir paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politikos srityse parengtų teisės aktų projektus bei teisinio pobūdžio dokumentų (sutarčių, įgaliojimų ir kt.), pateiktų peržiūrėjimui, pagrįstumą; atstovauti ministerijos interesus teismuose; atlikti ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • siekiant užtikrinti, kad ministerijos rengiami teisės aktų projektai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisei, atitiktų teisės technikos reikalavimus, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų socialinės paramos politikos, socialinės integracijos politikos ir paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti politikos srityse;
 • siekiant užtikrinti, kad kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateikti derinti teisės aktų projektai neprieštarautų socialinę apsaugą bei darbą reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
 • siekiant užtikrinti skyriui pavestų funkcijų vykdymą: kartu su kitais ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų (toliau kartu – ministerijos darbuotojai) rengia ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
 • konsultuoja ministerijos darbuotojus jų veikloje iškylančiais teisiniais klausimais, dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, rengiant teisės aktų projektus;
 • siekiant atstovauti ministerijos interesus: kartu su kitais ministerijos darbuotojais rengia teismams procesinius dokumentus, atstovauja ministerijos interesus teismuose, kitose valstybės institucijose ir įstaigose; kas ketvirtį teikia ataskaitas skyriaus vedėjui apie ministerijos teismuose esančių bylų eigą bei teismų praktikos, susijusios su ministerijos veiklos sritimis, apibendrinimus;
 • siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus ir skundus, teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 • siekiant įgyvendinti ministerijos tikslus, rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
 • siekiant užtikrinti korupcijos prevencijos uždavinių įgyvendinimą, atlieka ministerijos rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir praktinio darbo pagal specialybę patirties;
 • gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymų kūrimo programa);
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
CVB client

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: