Vytauto Didžiojo karo muziejus offers job:

Vytauto Didžiojo karo muziejus

Vytauto Didžiojo karo muziejus - vienas seniausių muziejų Lietuvoje, siekiantis išsaugoti Lietuvos kariuomenės istoriją, formuoti istorinę atmintį, atsižvelgiant į informacinės visuomenės būdo bruožus ir šiuolaikines galimybes aktualinti ir tinkamai pristatyti laisvės kovų istoriją, naudoti muziejaus artefaktus kaip pavyzdį, kuris puoselėtų dabarties ir ateities visuomenės patriotiškumą bei pilietiškumą.

Company job ads