Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Darbo pobūdis

 • Žemės ūkio paramos departamento (toliau – Departamentas) Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 13
 • Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta informacijos apie tiesiogines ir kompensacines išmokas (toliau – Išmokos) surinkimą ir pateikimą, užtikrinti Išmokų administravimo ir kontrolės darbo dokumentų atitiktį Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktams bei paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtas priemones administravimo įgyvendinimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • kuria, rengia, analizuoja su paramos administravimu susijusius ES ir LR teisės aktus ir administravimo darbo dokumentus, laiku ir tinkamai perkelia pakeitimus, susijusius su Europos žemės ūkio garantijos fondu (toliau - EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) į administravimo darbo dokumentus bei kitus dokumentus;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir inicijuoja informacinių sistemų pakeitimų užsakymus, derina informacinių sistemų pakeitimų dokumentus;
 • atstovauja Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikiant pastabas dėl paramos administravimo (ar lygiaverčių) dokumentų, surenka informaciją iš atsakingų Agentūros padalinių, teikia siūlymus LR Žemės ūkio ministerijai ir(arba) kitoms institucijoms dėl LR teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar panaikinimo EŽŪGF ir EŽŪFKP priemonių administravimo klausimais, dalyvauja jų rengimo ir tobulinimo procese;
 • pagal Skyriaus kompetenciją teikia išaiškinimus ir konsultacijas bendrosios žemės ūkio politikos, paramos administravimo bei horizontaliųjų valstybės politikos įgyvendinimo klausimais pareiškėjams, Agentūros struktūriniams padaliniams;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja audito misijose, renka bei teikia susijusią informaciją, taip pat dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
 • pristato pranešimus susijusius su Išmokų administravimo klausimais Agentūros organizuojamų ir kitų renginių, į kuriuos kviečiami Agentūros atstovai, metu, pristato su Išmokomis susijusius klausimus visuomenės informavimo priemonių atstovams bei pranešimus, susijusius su administravimo darbo dokumentų pakeitimais;
 • vykdo masinius pirminio paraiškų duomenų sutikrinimo procesus, analizuoja jų rezultatus;
 • paskirsto administruojamų paraiškų, gautų dokumentų bei rengiamų sprendimų dėl išmokėtos paramos/paramos dalies sugrąžinimo kiekį Pirmajam, Antrajam ir Trečiajam tiesioginės paramos administravimo skyriams;
 • teikia informaciją, susijusią su klaidingų, anuliuotų išmokų įrašų ištaisymu, minusinių transakcijų perdavimu, bei atlieka kitus veiksmus, susijusius su tinkamu paraiškų administravimu;
 • masiniu būdu formuoja ir siunčia pareiškėjams pranešimus dėl duomenų patikslinimo, informacinius pranešimus apie pareiškėjams mokėtinas išmokų sumas bei taikomas sankcijas;
 • formuoja, sistemina, ir teikia statistinę informaciją, reikalingą paramos administravimo proceso stebėsenai bei darbo krūvio paskirstymui ir rengia planus, kurie yra reikalingi Agentūros strateginiams tikslams pasiekti;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus bei rengia atsakymus į juos;
 • pagal Skyriaus kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamo lygio pareigūnais tarptautinėse organizacijose, nacionalinėse ir užsienio valstybių institucijose, bendradarbiauja su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti darbo patirties dokumentų valdyme;
 • gerai išmanyti ES teisės aktus, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su paramos pagal Skyriaus kompetencijai priskirtų priemonių administravimu;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis „Internet Explorer“ naršykle;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
CVB client

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: