Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio poskyrio Vyriausiasis specialistas (8,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. birželio 4 d.
įsakymu Nr. 40-213/19

KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
ŽEMĖS ŪKIO POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (KAS-ŽŪP-2)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Žemės ūkio poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Skyrius) Žemės ūkio poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga aptarnauti klientus „vieno langelio“ principu, įforminti poskyrio teikiamas valstybines (valstybės perduotas Savivaldybei) funkcijas – administracines žemės ūkio paslaugas.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo srityse bei patirties teikiant ir administruojant žemės ūkio paslaugas;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos – žemės ūkio administracinių paslaugų teikimą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, dokumentų valdymą, archyvavimą ir asmenų aptarnavimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu bei kompiuterine dokumentų valdymo sistema ir naudotis „MS Office“ programiniu paketu;
4.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.6. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų vairavimo stažą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją klientams ir įformina poskyrio teikiamą valstybinę (valstybės perduotą Savivaldybei) funkciją – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimas Skyriaus vedėjo įsakymu paskirtoje darbo vietoje;
5.2. vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) administracinę žemės ūkio funkciją;
5.3. atsako už poskyrio dokumentų valdymą pagal vykdomas funkcijas;
5.4. Skyriaus vedėjo arba poskyrio vedėjo pavedimu pavaduoja valstybinę (valstybės perduotos Savivaldybei) funkciją – administracines žemės ūkio paslaugas teikiantį Poskyrio darbuotoją, jo nesant;
5.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus Poskyrio vedėjui dėl Poskyrio teikiamų valstybinių (valstybės perduotų Savivaldybei) administracinių žemės ūkio paslaugų tobulinimo;
5.6. atlieka kitas darbo vietos apraše nustatytas ir su valstybinių (valstybės perduotų savivaldybei) administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu susijusias funkcijas;
5.7. siekdamas įgyvendinti Skyriaus ir institucijos strateginius tikslus, pagal savo kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su valstybinės (valstybės perduotos Savivaldybei) funkcijos – administracinių žemės ūkio paslaugų teikimu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
CVB client

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: