Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skuodas - Skuodo rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

 • Žemės ūkio skyriaus (toliau – skyriaus) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – B.
 • Pareigybės kategorija – 8
 • Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga savivaldybės (toliau –Savivaldybės) uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • pagal žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintas taisykles administruoja valstybės paramą žemės ūkio subjektams ir kaimo žmonėms;
 • konsultuoja ūkininkus ir kitus žemės ūkio naudotojus apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiamą paramą bei Nacionalinės ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemonių administravimo klausimais;
 • vykdo norminių teisės aktų sklaidą, siekdamas užtikrinti informacijos pateikimą visiems žemės naudotojams apie pagrindinius reikalavimus žemės ūkio paramai gauti;
 • bendradarbiauja ir palaiko ryšius su kitomis valstybės institucijomis, žemdirbių savivaldos organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, kitais Savivaldybės administracijos skyriais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • priima dokumentus ir prašymus iš duomenų tiekėjų, atlieka pateiktų dokumentų registraciją ir perdavimą nustatytais terminais finansuojančiai organizacijai;
 • organizuoja ir vykdo Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimą;
 • planuoja ir organizuoja susitikimus su ūkininkais, kaimo bendruomenėmis, žemdirbių savivaldos ir kitomis organizacijomis Kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją padeda skyriaus vedėjui rengti skyriaus veiklos planus ir ataskaitas, Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
 • konsultuoja kaimo bendruomenes rengiant projektus;
 • dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;
 • organizuoja gaunamų ir siunčiamų raštų registraciją, apskaitą ir vykdymo kontrolę;
 • pagal patvirtintą dokumentacijos planą rengia, tvarko ir apskaito dokumentus. Organizuoja apskaitytų skyriaus dokumentų perdavimą saugojimui už dokumentų apskaitos tvarkymą atsakingam padaliniui;
 • vykdo pareigybės aprašyme nenumatytas su skyriaus veikla susijusias funkcijas ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai;
 • vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros įsakymais ir kitais teisės aktais;
 • mokėti dirbti kompiuterio programa „Microsoft Office“.
CVB client

Skuodo rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: