Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Job ad is not active
You cant candidate to it anymore
CVB client
More about company »

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilkaviškis - Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Darbo pobūdis

1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10.
 • Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos programoms vykdyti.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Sudaro rajone esančių melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, rekonstrukcijos, remonto ir priežiūros darbų programas ir vardinius sąrašus.
 • Atlieka iš valstybės biudžeto finansuojamų melioracijos darbų užsakovo ir kontrolės funkcijas, rengia melioracijos ir hidrotechninių statinių projektavimo užduotis, derina priešprojektinius pasiūlymus ir kitą techninę dokumentaciją.
 • Organizuoja melioracijos statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbus, jų priežiūrą ir užbaigtų darbų priėmimą.
 • Priima techninius spendimus melioracijos ir hidrotechninių statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos metu.
 • Organizuoja melioracijos darbų techninę priežiūrą, išduoda technines sąlygas miškų įveisimui ir infrastruktūros objektams melioruotoje žemėje projektuoti.
 • Nutraukia bet kokius melioracijos ir hidrotechninės statybos darbus, jeigu jie vykdomi be suderinimo arba pažeidžiant šių darbų technologinius reikalavimus.
 • Saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą, melioracijos projektų archyvinę medžiagą.
 • Užtikrina tikslių laiko normų, įkainių, vykdant melioracijos statybos, remonto ir priežiūros darbus, vykdymą.
 • Dalyvauja nagrinėjant piliečių, įmonių bei organizacijų prašymus, skundus bei pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, naudojimu bei priežiūra.
 • Konsultuoja melioracijos statinių naudotojus ir teikia jiems metodinę pagalbą.
 • Atlieka Vilkaviškio rajono potencialiai pavojingų hidrotechninių statinių priežiūros darbus, stebi melioruotos žemės būklės pasikeitimus.
 • Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių bei Administracijos direktoriaus įsakymų projektus.
 • Organizuoja melioracijos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.
 • Pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 • Vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos klausimais.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Žemės ūkio ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su tiesioginėmis pareigomis bei Savivaldybės tarybos reglamentu, Savivaldybės administracijos nuostatais, Skyriaus veiklos nuostatais.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti valdyti, sisteminti informaciją, rengti išvadas.
 • Mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
CVB client

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Similar job ads: