No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE
Registrų Centras, VĮ

ERDVINIŲ IS VALDYMO SKYRIAUS VADOVAS (-Ė)

3662-5494 €/mėn. Neatskaičius mokesčių
Calculate »
Net per month
Vilnius - Registrų Centras, VĮ

Savo sukauptą patirtį pritaikysite:

 • planuojant, organizuojant ir koordinuojant skyriaus veiklą;
 • koordinuojant šių valstybės registrų ir kadastrų administravimą, priežiūrą:
oNekilnojamojo turto kadastro ir jo žemėlapio;
oNekilnojamojo turto registro posistemių: „Matininkas“, „GeoMatininkas“, Duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) ir jų gavimo priemonės (SŽNS priemonė);
oAdresų registro;
oMiškų valstybės kadastro;
oRegionų geoinformacinės aplinkos paslaugos „REGIA“ (visi kartu toliau vadinami – Erdvinės informacinės sistemos, Erdvinės IS);
 • valdant Erdvinių IS pagrindu sukurtas elektronines paslaugas;
 • planuojant, koordinuojant Erdvinių IS vystymą, Erdvinių IS paslaugų kūrimą ir tobulinimą;
 • analizuojant Erdvinių IS paslaugų gavėjų ir teikėjų poreikius, pasiūlymus, rengiant reikalavimus dėl Erdvinių IS pokyčių įgyvendinimo;
 • organizuojant mokymus, ekspertinių konsultacijų teikimą Erdvinių IS paslaugų gavėjams, užtikrinant paslaugų gavėjų paklausimų (skundų) ir nukreiptų prašymų, pareiškimų, nagrinėjimą bei savalaikį atsakymų pateikimą;
 • analizuojant ir rengiant teisės aktus, reglamentuojančius Erdvinių IS veiklą, kūrimą, teikiant pasiūlymus dėl jų keitimo ar tobulinimo;
 • inicijuojant ir formuojant vienodas metodikas, tvarkos aprašus, procesų aprašus, taisykles, instrukcijas ir kitus dokumentus, reglamentuojančius Erdvinių IS veiklą, paslaugų valdymą;
 • formuojant, vykdant ir kontroliuojant Erdvinių IS metinį veiklos sąnaudų ir investicijų biudžetą, piniginių lėšų poreikį Erdvinėms IS tobulinti, užtikrinant efektyvų įmonės biudžeto lėšų, tiesiogiai ar netiesiogiai priskirtų skyriui, panaudojimą;
 • formuojant, įgyvendinant ir kontroliuojant skyriaus metinį paslaugų, darbų, prekių pirkimų planą.

Šioje pozicijoje svarbu:

 • aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 (dviejų) metų vadovavimo padaliniui ar projekto grupei patirtis;
 • ne mažesnė kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtis kuruojamoje (-ose) srityje (-se);
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • pagrindinių IS kūrimo principų išmanymas;
 • gebėjimas analizuoti ir modeliuoti veiklos procesus;
 • teisės aktų projektų, reikalavimų IS kūrimui, modernizavimui rengimo patirtis;
 • bendrosios geografinių informacinių sistemų (GIS) žinios;
 • pagrindinės projektų valdymo žinios;
 • puikus gebėjimas sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis lietuvių kalba raštu ir žodžiu;
 • anglų kalbos mokėjimas B1 lygiu;
 • gebėjimas dirbti Microsoft Office programų paketu bei informacinių sistemų, būtinų tinkamai vykdyti šiai pareigybei priskirtas funkcijas, išmanymas;
 • atitikti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus reikalavimus;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • strateginis mąstymas, atsakingumas, iniciatyvumas, orientacija į rezultatus, profesionalumas, bendradarbiavimas, nepriekaištinga asmeninė ir dalykinė reputacija;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su tiesioginėmis darbo funkcijomis, savarankiškai spręsti kilusias problemas;
 • gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti:

Darbo ir laisvalaikio balansas

Papildomos apmokamos atostogos

Sveikatingumas

Sveikatos draudimas

Kiti privalumai

Reguliarūs mokymai
 • galimybes prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo kuriant bei diegiant naujoves strateginę reikšmę Lietuvai turinčioje įmonėje;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • darbo užmokestį nuo 3 662 Eur su mokesčiais (3 662 – 5 494 Eur su mokesčiais). Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties. Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai uždirbsite kintamąją metinio atlygio dalį, priklausančią nuo Jūsų ir įmonės veiklos rezultatų. Taip pat mūsų darbuotojams teikiamos papildomos naudos: hibridinio darbo modelis, mokymai, papildomos atostogų dienos, sveikatos draudimas ir kt.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 str. 3 d., prašome per PINREG su pretendento dokumentais, pateikti privačių interesų deklaraciją. Kilus klausimams galite kreiptis į Prevencijos departamento Tyrimų ir vidaus kontrolės skyriaus analitiką Justą Zaikauską tel. +370 667 14864, el. p.

Informuojame, kad kandidatuodami Jūs pateikiate valstybės įmonei Registrų centrui savo asmens duomenis. Susipažinti, kaip tvarkome asmens duomenis galite įmonės Privatumo pranešime.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. +370 667 14876.

Atlyginimas

3662-5494 €/mėn. neatskaičius mokesčių
Registrų Centras, VĮ

Registrų Centras, VĮ

Valstybės įmonė Registrų centras – pažangios valstybės bei visuomenės partneris, pagrindinių nacionalinių duomenų tvarkytojas, kuriantis šiuolaikišką, pozityvų ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą santykį su visuomene, verslu ir valstybe. Esame strateginė ir ypatinga organizacija – čia gimsta ir veikia didžiosios valstybės informacinės sistemos, pagrindiniai Lietuvos registrai, kasdien apsilanko dešimtys tūkstančių klientų, o juos sutinka net 1600 mūsų darbuotojų.