No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Elecnor Servicios y Proyectos S.A. Lietuvos filialas offers job:

Elecnor Servicios y Proyectos S.A. Lietuvos filialas

„Elecnor“ yra viena iš tarptautinių milžinių, kurios specializacija yra perdavimo, koncesijos ir infrastruktūros projektų vykdymas visame pasaulyje. „Elecnor“ filialas Lietuvoje kartu su jungtinės veiklos partneriu „Inabensa“ rengia vieną iš strateginių valstybės įmonės „LTG Infra“ artimiausių metų projektų – geležinkelio ruožo Vilnius–Klaipėda elektrifikavimą. Tai yra viena iš pagrindinių krovinių judėjimo ašių Baltijos šalyse ir pagrindinis strateginis Lietuvos geležinkelių sektoriaus plėtros tikslas. Ieškome specialistų, kurie prisijungtų prie mūsų ir taptų šio reikšmingo ilgalaikio projekto dalimi.

Elecnor is one of international giants, which specialize in executing transmission, concession and infrastructure projects all over the world. Elecnor’s branch in Lithuania, together with its JV partner Inabensa, is developing one of the strategic projects of the national state-owned company LTG Infra for the coming years, the electrification of the railway section Vilnius-Klaipeda. This is one of the main axes for the movement of goods in the Baltic countries and a key strategic objective for the development of the railway sector in Lithuania. We are looking for professionals to join us and become a part of this significant long-term journey.

Company job ads