Terms of use


For job seekers

Registruodamasis (-si) portale CVbankas.lt aš sutinku ir patvirtinu, kad:

 1. Savo duomenis portale Cvbankas.lt palieku, siekdamas (-a) gauti darbo pasiūlymų.
 2. Mano duomenys bus matomi arba dalinai matomi registruotiems CVbankas.lt klientams, ieškantiems darbuotojų.
 3. Turiu galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą.
 4. Mano duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su CVbankas.lt paslaugų teikimu.
 5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją, sutinku, kad mano duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti CVbankas.lt darbuotojų.
 6. Savo duomenis galiu redaguoti, papildyti bei pašalinti.
 7. CVbankas.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška.
 8. CVbankas.lt administracija turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti mano CV dėl netinkamų mano veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti moralinę ar materialinę žalą.
 9. Prisiimu atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti teisybę bei sutinku, kad atsakau už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
 10. Suprantu ir sutinku, kad CVbankas.lt neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
 11. Suprantu, kad CVbankas.lt administracija neįsipareigoja manęs įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t.y. CVbankas.lt paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.

For employers

 1. Asmuo, registruodamas įmonę portale CVbankas.lt, patvirtina, kad turi įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis registracijos sąlygomis ir naudojimosi taisyklėmis.
 2. Patvirtina, kad Registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi.
 3. Užregistruota įmonė tampa savo prisijungimo prie CVbankas.lt sistemos duomenų (el. paštas ir slaptažodis) valdytoja. Įmonė užtikrina prisijungimo duomenų saugumą ir pilnai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
 4. Užregistruota įmonė sutinka, kad jai būtų siunčiami komerciniai ir kiti Diginet LTU įmonės pasiūlymai. Diginet LTU įmonei priklauso CVbankas.lt, DirbkIT.lt, Skelbiu.lt, Autoplius.lt, Aruodas.lt, NTzemelapis.lt, Versliukai.lt ir Kainos.lt. Įmonė turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodama apie tai CVbankas.lt administraciją.
 5. Įmonė įsipareigoja, jog talpindama darbo skelbimus ar naudodamasi CVbankas.lt duomenų baze, kandidatams suteiks teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
 6. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl dedant būtina tinkamai pakoreguoti skelbimus.
 7. Portale draudžiama publikuoti darbo skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus. CVbankas.lt administracija gali be įspėjimo savo nuožiūra koreguoti ar pašalinti darbo skelbimus.
 8. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną darbo skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius darbo skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos; jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui juos reikia publikuoti atskiruose darbo skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta. Jei darbo vieta yra neapibrėžta ar neaiški, reikia nurodyti darbo vietą "Visa Lietuva";
 9. Draudžiama vieną darbo skelbimą naudoti 2 ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Viename skelbime galima publikuoti tik vieną darbo poziciją. Draudžiama keisti pareigas skelbimo galiojimo metu. Pareigų pavadinimo korekcijos leidžiamos tik tokios, kai po korekcijų iš esmės nepasikeičia ieškomo darbuotojo pareigos. Pratęsiant negaliojantį (paskelbtą seniau nei prieš 30 d.) skelbimą, pareigų pavadinimo keitimas nėra apribojamas.
 10. Įvedant skelbimą, privaloma nurodyti kontaktinį el. pašto adresą tik tam skirtame laukelyje.
 11. Draudžiama skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per CVbankas.lt sistemą. Draudžiama nurodyti konktaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką "Siųsti CV", esantį kiekvieno skelbimo apačioje.
 12. Įsigijus mėnesio ar ilgesnio laikotarpio skelbimų publikavimo paslaugą, galima įdėti ne daugiau 10-ies skelbimų. Jei sudaryta CVbankas.lt paslaugų sutartis, kurioje nurodytas kitas mėnesio skelbimų limitas, reikia vadovautis sutartyje nurodytu limitu.
 13. CVbankas.lt paslaugomis gali naudotis tik darbuotojų paieškos tikslais savo įmonei ar jos filialui.
 14. Be atskiro CVbankas.lt administracijos leidimo, negali suteikti portale gautos informacijos apie kandidatus tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
 15. Įmonė gautus kandidatų asmeninius duomenis privalo naudoti nepažeisdama Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais.
 16. Įmonė įsipareigoja atlyginti žalą, kurią dėl jos atstovų kaltės patirtų CVbankas.lt ar portalo vartotojai.
 17. Įmonė įsipareigoja nenaudoti bet kokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui.
 18. Nei viena pusė neatsako už aplinkybes, kurios atsirastų dėl nenugalimų aplinkybių (Force Majeure).