No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Kiek reikėtų kontroliuoti darbuotojus?

Published:
Kiek reikėtų kontroliuoti darbuotojus?

Dirbantieji dažniausiai būna pilnamečiai, suaugę žmonės, atsakingi už savo veiksmus, sąmoningi, suprantantys, kad darbe yra tam tikrų taisyklių ir kad jų reikia laikytis. Tačiau nepaisant to, pasitaiko drausmės pažeidimo atvejų, piktnaudžiavimo vadovų gerumu, tad kyla klausimas, ar darbuotojai patys turi būti disciplinuoti, ar vis dėlto kažkas kitas turėtų juos kontroliuoti.

Darbo paieškos portalo CVbankas.lt darbuotojų apklausos rezultatai atskleidė, kad daugumoje įmonių yra darbo, pietų, atvykimo, išvykimo ir darbo laiko kontrolė: 45 proc. įmonių darbo laikas nors ir nelabai griežtai, bet kontroliuojamas, dar trečdalyje darboviečių kontroliuojamas kiekvienas darbuotojų žingsnis. Likusieji maždaug ketvirtadalis portalo respondentų pripažįsta, kad jų darbe visi jaučiasi pakankamai laisvi ir atsipalaidavę, nes kontrolė yra minimali arba jos išvis nėra.

Paklausti, kas turėtų kontroliuoti darbuotojus, apklausos dalyviai beveik vienbalsiai teigia, kad kito žmogaus kontrolė darbe nebūtina – darbuotojai yra patys atsakingi už save ir už jiems priskirtus atlikti darbus. Svarbiausia, kad darbuotojas kokybiškai atliktų jam pavestus darbus, o nuolatinė kontrolė vargu ar tiesiogiai prisidėtų prie atliekamo darbo kokybės. Pasak CVbankas.lt respondentų, pradėdamas dirbti, kiekvienas yra supažindinamas su vidaus taisyklėmis ir turi jų laikytis.

Jei darbo pobūdis vis dėlto reikalauja disciplinos, tokiu atveju, apklausos dalyvių nuomone, pavyzdį turėtų rodyti vadovybė, kuri pirmiausia turėtų laikytis tos disciplinos, o tik paskui jos reikalautų iš kitų darbuotojų. Pasak respondentų, jei vadovai elgiasi tinkamai, tuomet ir darbuotojai be raginimo žino, kada atvykti į darbą, kada pakilti nuo pietų stalo, kiek laiko kalbėti telefonu asmeniniais reikalais ir pan.

Atliktos apklausos rezultatai taip pat atskleidė, kad yra maža dalis darbuotojų, kurie mano, jog tik pačių darbuotojų disciplinos nepakanka. Tokie CVbankas.lt respondentai laikosi nuomonės, kad tam tikra optimali kontrolė turi būti. Visiškas kontrolės nebuvimas gali privesti prie netvarkos ir neigiamai atsiliepti darbo kokybei, o per didelė kontrolė gali sukelti stresą, įtampą, kuri sutrikdytų normalų darbą bei darbuotojų tarpusavio santykius.

CVbankas.lt informacija