No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Moterys daugiausiai uždirba IT srityje, vyrai – medicinos

Published:
Moterys daugiausiai uždirba IT srityje, vyrai – medicinos

Atsižvelgiant į 2016 metais portale CVbankas.lt įvestų gyvenimo aprašymų statistiką, vidutinis moterų į rankas gaunamas atlyginimas siekia 534 Eur, o vyrų yra 38 proc. didesnis – apie 739 Eur. Bendras atlyginimų vidurkis siekia apie 641 Eur, atskaičius mokesčius. CVbankas.lt išanalizavo, kokių sričių darbuotojų gaunamų atlyginimų skirtumas yra didžiausias, vertinant pagal lytį.

Didžiausias atlyginimų atotrūkis – tarp medicinos srities darbuotojų

Nors kai kurių sričių darbuotojos moterys uždirba itin panašiai, kiek kolegos vyrai, vis dėlto visų sričių darbuotojai vyrai gauna didesnius atlyginimus. Ryškiausias skirtumas – netgi didesnis nei šimto procentų – matomas medicinos srityje.

Medicinos srities darbuotojai vyrai uždirba beveik pusantro karto daugiau nei moterys – remiantis CVbankas.lt statistika, vyrų atlyginimo vidurkis siekia apie 1334 Eur, moterų – 548 Eur. Tokius rezultatus lemia specifinė šios srities struktūra: didelę darbuotojų imties dalį sudaro žemesnio lygmens darbuotojai (slaugės ir pan.), kur tradiciškai dirba kur kas daugiau moterų. Tarp aukštesnio lygio darbuotojų (gydytojai ir pan.) medicinos srityje vyrų yra didesnė dalis. Tai labiausiai ir lemia didesnį vyrų atlyginimo vidurkį šioje srityje.

Atlyginimo vidurkis tarp moterų ir vyrų daugiau nei 50 procentų skiriasi nekilnojamojo turto ir maisto gamybos srityse. Nekilnojamojo turto specialistų vyrų atlygio vidurkis siekia apie 1077 Eur, moterų – 644 Eur. Maisto gamybos specialistai vyrai uždirba apie 705 Eur, atskaičius mokesčius, o moterys – apie 460 Eur.

Nemažas atotrūkis – 40-50 proc. – tarp vyrų ir moterų uždirbamos pinigų sumos pastebimas ir pramonės bei gamybos, prekybos ir konsultavimo, personalo valdymo, draudimo, administravimo ir sekretoriavimo, apskaitos ir finansų sričių darbuotojų.

Šiek tiek daugiau nei trečdaliu tarp vyrų ir moterų skiriasi atlyginimai tų, kurie dirba dizaino ir architektūros, pardavimų vadybos ar su transportu susijusiose srityse.

Teisė ir IT – sritys, kuriose mažiausia atskirtis tarp vyrų ir moterų atlyginimų

Reikia pastebėti, kad tam tikrose srityse, kur tradiciškai didelę darbuotojų dalį sudaro vyrai (pavyzdžiui, informacinių technologijų, statybos, apsaugos srityse), moterys yra santykinai labiau įvertinamos – vidutiniai moterų atlyginimai šiose srityse nedaug atsilieka nuo vyrų. Teisininkai, informacinių technologijų specialistai, statybos ir apsaugos darbuotojai tiek vyrai, tiek moterys uždirba beveik tiek pat.

CVbankas.lt statistika rodo, kad IT sričių darbuotojai gauna per 800 Eur, atskaičius mokesčius, teisininkai – šiek tiek daugiau nei 700 Eur, statybos sričių specialistų vidutinis atlyginimas yra nuo 844 Eur, apsaugos darbuotojų – nuo 454 Eur. Vertinant konkrečiai pagal lytį, šių sričių darbuotojų atlygis gali skirtis keliasdešimt eurų.

Kokių skirtumų matoma tarp darbuotojų gaunamų atlyginimų, vertinant pagal lytį, pateikiame žemiau pavyzdyje.

Kuriose srityse dirba daugiausia vyrų, o kuriose – moterų?

CVbankas.lt taip pat panagrinėjo, kuriose srityse dirba daugiau darbuotojų vyrų ir kuriose – moterų. Vertinant bendrai, portale užsiregistravusių moterų ir vyrų santykis yra 59 proc. ir 41 proc. Iš visų darbo sričių šią proporciją labiausiai atitinka pirkimų/tiekimo srities darbuotojų pasiskirstymas – šios srities vyrų ir moterų santykis panašiausias į bendrąjį.

Daugiausia darbuotojų moterų dirba administravimo, apskaitos ir finansų, prekybos ir konsultavimo, medicinos srityse. Priešingai – daugiausia vyrų – matoma statybos, transporto, inžinerijos ir mechanikos, energetikos ir elektronikos sektoriuose.

Kaip pasiskirsto vyrų ir moterų dalis skirtingose srityse, pateikiame žemiau pavyzdyje.

Kokį darbą dirbti vyrui ir moteriai, kad uždirbtų daugiausiai?

Lankomiausias darbo portalas CVbankas.lt taip pat panagrinėjo statistiką, kokios srities atstovai vyrai ir kokiose srityse dirbančios moterys gali tikėtis gauti didžiausią atlyginimą ir, priešingai, mažiausią.

Iš darbo aprašymų informacijos matoma, kad moterys, dirbančios statybos, IT ir vadovavimo bei valdymo srityse, uždirba daugiausiai – jų vidutinis atlyginimas siekia beveik 800 Eur (vadovavimas, valdymas – 785 Eur) arba šią sumą perkopia (statyba – 844 Eur, IT sritis – 812 Eur). Mažiausius atlyginimus gauna moterys, dirbančios prekybos ir konsultavimo (423 Eur) arba su apsauga susijusį darbą (454 Eur). Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio moterų gaunamo atlyginimo yra dvigubas.

Didžiausius atlyginimus gauna vyrai, dirbantys medicinos (1334 Eur), nekilnojamojo turto (1077 Eur), apskaitos, finansų ar audito (955 Eur), vadovavimo (917 Eur) ar personalo valdymo (901 Eur) srityse. Mažiausius atlyginimus gauna apsaugos (475 Eur), žemės ūkio (581 Eur) ir sandėliavimo (590 Eur) sričių darbuotojai vyrai. Skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio vidutinio vyrų darbuotojų gaunamo atlyginimo yra daugiau nei dvigubai didesnis.

CVbankas.lt statistika taip pat rodo, kad įvertinus visas darbo sričių kategorijas, moterų gaunamas didžiausias atlyginimas vis tiek yra apie 36 proc. mažesnis nei gaunamas didžiausias vyrų atlyginimas.

CVbankas.lt informacija