No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Sunkmečiu darbuotojai priversti motyvuoti save patys

Published:
Sunkmečiu darbuotojai priversti motyvuoti save patys

Ir darbuotojai, ir darbdaviai sutinka – tinkamai motyvuojamas darbuotojas jausis vertinamas, gerai atliks savo darbą, kuriuo bus patenkintas įmonės klientas. Vadinasi, motyvacija ir jos skatinimas įmonėse – būtinybė. Tačiau kokia situacija šiuo metu, kai darbdaviai turi vis daugiau iš ko rinktis, kai nedarbo lygis Lietuvoje pasiekęs 13,6 proc. ir vis daugiau žmonių ieškosi darbo vietų?

Pasigendama motyvacijos skatinimo
Vieno darbo paieškos portalo apklausos duomenimis dauguma (59 proc.) darbuotojų nėra visiškai patenkinti savo darbu. Toks požiūris sietinas su nepakankamu darbuotojų motyvavimu: vos 16 proc. apklaustųjų teigia, jog jie pakankamai motyvuojami dirbti efektyviau, o 84 proc. apklausoje dalyvavusių asmenų teigia, jog jie motyvuojami nepakankamai arba išvis nemotyvuojami. Apklausos duomenys taip pat rodo, kad labiausiai darbu patenkinti asmenys, dirbantys nekilnojamojo turto, statybos, informacijos, žiniasklaidos ir informacinių technologijų srityje, mažiausiai – meno, pramogų ir kultūros atstovai.

Didesnio atlyginimo poreikis
Remiantis apklausos duomenimis, dažniausios motyvacijos priemonės įmonėje yra nuo darbo rezultatų priklausantys atlyginimai ir nematerialūs dalykai – draugiškas kolektyvas, gera atmosfera darbe. Kiek mažiau respondentų darbe yra skatinami įvairiais vienkartiniais priedais, seminarais bei kursais, o mažiausiai – papildomomis dovanomis, pavyzdžiui, dovanų kuponais, sporto klubų abonementais ir pan. Vis dėlto darbuotojams svarbiausias atlyginimas. Daugiau nei pusė apklausos dalyvių atsakė, kad juos darbe labiausiai motyvuotų priedai prie atlyginimo, kiti beveik 30 proc. sutiktų pasitobulinti savo kvalifikaciją ir tik 6 proc. respondentų norėtų būti motyvuojami papildomomis dovanomis, paslaugomis.

Svarbi darbuotojų savęs motyvacija
Darbuotojai viena didžiausių problemų laiko tai, jog šiuo metu atsižvelgiama tik į klientą, jo poreikius, o darbuotojui dažniausiai sudaromos prastesnės darbo sąlygos nei anksčiau. Pasak apklausos dalyvių, darbdaviai naudojasi sunkia ekonomikos situacija ir vadovaujasi principu, jog krizės metu darbuotoją surasti nėra sudėtinga, o įsidarbinti – vis sunkiau. Kita vertus, darbuotojai sutinka, kad ne tik darbdavys turi motyvuoti darbuotoją. Pačiam darbuotojui turi būti svarbi vidinė motyvacija, kuri ne tik daro klientus labiau patenkintus, bet ir skatina darbdavį labiau vertinti jo įmonėje dirbančius darbuotojus.