No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas offers job:

Company currently have no active job offers

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas yra žvalgybos institucija, kurios tikslas – užtikrinti valstybės saugumą, šalinant rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes valstybės suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, jos gynybinei ir ekonominei galiai.
Žvalgyboje pritaikomi ir panaudojami visi žmonių gebėjimai, todėl savo pareigūnams siūlome labiausiai asmenines ir profesines savybes bei žinias atitinkantį ir atskleidžiantį darbą, o iš jų tikimės lojalumo Lietuvos Respublikai ir jos įstatymams, sąžiningumo žmonėms ir valstybei, kompetencijos vykdant patikėtas užduotis ir pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms.
Daugiau apie mus sužinosi apsilankęs www.vsd.lt interneto svetainėje.