No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

UAB „Putokšnis“ offers job:

UAB „Putokšnis“

Tai viena pirmaujančių plastikinių pakuočių iš polietilentereftalato (PET) ir PET ruošinių gamintoja Baltijos šalyse, sėkmingai eksportuojanti savo produkciją į Vakarų, Skandinavijos, Centrinės ir Rytų Europos šalis.

Company job ads