UAB „RetroPlast“ offers job:

Company currently have no active job offers

UAB „RetroPlast“

"RetroPlast" rūšiuoja antrines plastiko atliekas ir ruošia žaliavas perdirbimui. Rūšiavimas yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką.