No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

VšĮ „Atnaujinkime miestą“ offers job:

VšĮ „Atnaujinkime miestą“

Aplinkos ministerijos iniciatyva buvo parengtas naujas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos (toliau – Programa) įgyvendinimo modelis, kuris, visų pirma yra skirtas energinio efektyvumo didinimui tuose daugiabučiuose pastatuose, kurie yra socialiai ir ekonomiškai jautriausi, tai yra ten, kur energijos suvartojama daugiausiai ir būsto savininkams tenka didžiausia finansinė našta būsto išlaikymo išlaidoms padengti.

Company job ads