No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Darbuotojai tikisi ne tik didelės algos

Published:
Darbuotojai tikisi ne tik didelės algos

Darbuotojai pripažįsta, kad nuo jų pačių pastangų ir elgesio labai priklauso jų savijauta darbe. Tačiau ir darbdavys, jo elgesio politika daug lemia, kaip įmonėje jaučiasi darbuotojai. Darbo paieškos portalo CVbankas.lt respondentai pateikia darbdaviui skirtų reikalavimų, kurie paskatintų darbuotojus būti labiau patenkintus savo darbu, sąrašą.

Be abejonės, dauguma darbuotojų tikisi įdomaus darbo, sukurtų gerų sąlygų, motyvuojančio atlyginimo, tinkamos motyvacijos ir pan. Tačiau beveik kiekvienas CVbankas.lt apklausoje dalyvavęs asmuo atkreipia dėmesį ir į paprastesnius dalykus.

Apklausos rezultatai rodo, kad darbuotojams trūksta jiems asmeniškai rodomo darbdavio dėmesio. CVbankas.lt respondentai teigia, kad kartais jiems pritrūksta realaus kontakto su darbdaviu, jie pageidautų žinoti darbdavio nuomonę ir požiūrį į juos, norėtų bent kartą per kelis mėnesius būti pagirti už atliktą darbą, geru žodžiu paskatinti. Pasak darbuotojų, jie tiesiog nori būti pastebėti.

Taip pat darbuotojai norėtų, kad darbdavys skatintų jų profesinį tobulėjimą – ne tik tikėtųsi, kad darbas būs atliktas, bet rūpintųsi ir darbuotojų švietimu, siųstų į įvairius seminarus, tobulinimosi kursus, kurie leistų darbuotojui pasisemti žinių.

CVbankas.lt respondentai norėtų, kad darbdaviai labiau jais pasitikėtų. Darbe jie norėtų turėti daugiau savarankiškumo, pageidautų, kad jiems būtų suteikiama daugiau laisvės priimti savo srities sprendimus.
Taip pat darbuotojai nori, kad darbdaviai juos vertintų kaip lygiaverčius partnerius, kuriančius įmonės vertę, o ne žiūrėtų į juos kaip į asmenis, tik mechaniškai atliekančius pavestas užduotis.

CVbankas.lt informacija