No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Kaip darbuotojai nori būti motyvuojami?

Published:
Kaip darbuotojai nori būti motyvuojami?

Darbuotojai įvairiai vertina savo darbą: vieni juo yra labai patenkinti, kitiems kažko darbe trūksta. Kas padėtų darbuotojams jaustis labiau patenkintiems savo darbu? Kokios motyvacijos ar paskatinimo priemonės patiems darbuotojams atrodo patraukliausios?

Darbo paieškos portalo CVbankas.lt atliktos apklausos rezultatai rodo, kad darbuotojams labiausiai patinka, kai jie motyvuojami dvejopai. Priimtiniausios motyvacijos priemonės dirbantiesiems yra arba pagarba bei draugiškas elgesys (26 proc.), arba priedai prie atlyginimo (26 proc.). Palyginti su prieš tris ketvirčius buvusiais rezultatais, tendencija išlieka ta pati – beveik prieš metus darbuotojai taip pat labiausiai norėjo būti motyvuojami priedais prie algos arba pagarba.

Penktadalis (20 proc.) dirbančiųjų taip pat įvardija, kad juos darbe labai motyvuotų žinojimas, kad jie gali visuomet atvirai kalbėti apie esamas problemas, nebijodami apie tai prabilti ir išsakyti savo nuomonę. Kas penktas portalo CVbankas.lt respondentas priedus prie atlyginimo sutiktų keisti į seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, įvairius mokymus – juos itin motyvuotų galimybė pasitobulinti, įgyti naujų žinių. Darbuotojus mažiausiai motyvuoja įvairios dovanos ar papildomos paslaugos, pavyzdžiui, pakvietimai į sporto klubą ir pan. Tokių motyvacijos priemonių norėtų vos 8 proc. respondentų.

Iš darbo paieškos portalo CVbankas.lt apklausos matyti, kad dirbantiesiems labai svarbus, atrodo, natūralus dalykas – draugiškas elgesys ir pagarba. O materialius dalykus darbuotojai rinktųsi skirtingus: vieniems priimtiniausi priedai prie atlyginimo, kitiems labiau patiktų įvairūs mokymai.

CVbankas.lt informacija