No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Ko norėtumėte palinkėti darbdaviams?

Published:
Ko norėtumėte palinkėti darbdaviams?

Darbuotojai žino, kaip vykdomos atrankos, ieškant įdarbinti žmogų, žino, kokių klausimų darbdaviai klausia, kokios informacijos nori sužinoti apie kandidatą, jiems aiškūs konkrečiai pozicijai užimti keliami reikalavimai, įmonės, siūlančios darbą, veiklos sritis ir pan. Tačiau darbuotojai neturi galimybių išsakyti, ką jie norėtų patarti ar ko norėtų palinkėti darbdaviams, žvelgdami iš savo pusės. Todėl darbo paieškos portalo CVbankas.lt atliktoje apklausoje darbuotojų ir darbo ieškančiųjų buvo klausiama, ko jie linkėtų darbdaviams, ieškantiems naujų darbuotojų.

Vienas iš pagrindinių linkėjimų – atkreipti dėmesį į jaunus, perspektyvius žmones, kurie, kad ir neturėdami darbo patirties, vis tiek siekia užsibrėžtų tikslų ir yra motyvuoti turėti darbą, nebijoti neturintįjį patirties apmokyti, adekvačiai mokant atlyginimą pagal darbuotojo tobulėjimą ir atliktus darbus. Taip pat linkima surasti sąžiningų ir darbščių žmonių, kurie būtų suinteresuoti likti dirbti ilgam.

Darbuotojai linki darbdaviams negailėti laiko darbuotojų atrankai ir pokalbiams su potencialiais darbuotojais – geriau ilgiau rinktis, bet rasti tinkamiausią variantą.

Iš CVbankas.lt apklausos rezultatų matyti, kad darbo ieškantieji darbdaviams taip pat linki atrasti optimalią darbuotojų paieškos sistemą. Kalbama apie tai, kad darbdaviai turėtų kelti tik tokius reikalavimus, kurie tikrai būtini konkrečioms pareigoms užimti. Darbo ieškantieji akcentuoja, kad labai norėtų, kad nebūtų keliami dideli reikalavimai, jei jie nėra būtini, nes per didelių reikalavimų buvimas gali užkirsti kelią tinkamam kandidatui gauti darbą.

Darbuotojai taip pat linki darbdaviams suprasti, kad dirbančiuosius motyvuoja ne tik atlyginimas, bet ir pagarba, gera atmosfera darbe, todėl tarpusavio santykiai, vadovų elgsena su darbuotojais yra labai svarbu. CVbankas.lt respondentai linki darbdaviams gerbti savo darbuotojus.

Su pagarba susijęs ir darbuotojų vertinimas. Apklausos dalyviai linki darbdaviams vertinti įmonėje dirbančius asmenis – jie yra komandos dalis, padedanti plėtoti įmonės veiklą, duodanti naudos, todėl darbdaviams patariama nesivaikyti pigios ir nekokybiškos darbo jėgos, laiku įvertinti pasikeitusius dirbančiųjų poreikius ir tinkamai motyvuoti darbuotojus.

CVbankas.lt respondentai taip pat linki darbdaviams labiau skatinti jaunimą, aktyviau bendrauti su studentais – jų nuomone, dar besimokantį asmenį galima išugdyti kaip puikų įmonės specialistą. Svarbu, kad darbdavys būtų akylas ir įžvalgus – pastebėtų kandidato būsimo gero darbuotojo pradmenis.

CVbankas.lt informacija