No.1 LITHUANIA'S MOST VISITED JOB SITE

Mokėti užsienio kalbą reikalaujama kas 3-iame darbo skelbime

Published:
Mokėti užsienio kalbą reikalaujama kas 3-iame darbo skelbime

Vidutiniškai kas trečiame darbo skelbime darbuotojams keliamas reikalavimas mokėti užsienio kalbą, rodo darbo portalo CVbankas.lt statistika. Bent pusė darbuotojų reikalavimus atitinka – savo gyvenimo aprašymuose nurodo, kad moka bent vieną užsienio kalbą.

Dažniausiai pageidaujama, kad darbuotojas mokėtų anglų arba rusų kalbą

Remiantis CVbankas.lt statistika, šiuo metu daugumai darbdavių, reikalaujančių užsienio kalbos mokėjimo, svarbiausia yra anglų kalbos žinios – reikalavimą mokėti anglų kalbą nurodo apie 36 proc. darbdavių. Antroje vietoje yra rusų kalba – šios kalbos žinių darbdaviai šiuo metu reikalauja vidutiniškai kas penktame darbo skelbime. Trečioji – vokiečių kalba – kaip vienas iš reikalavimų nurodoma statistiškai mažesnėje skelbimų dalyje – vos 5 proc.

Kitų kalbų žinių reikalaujama dar mažiau – lenkų kalbos mokėjimas kaip reikalavimas įvardijamas 2 proc. skelbimų, prancūzų – 1 proc. Įvairios kitos kalbos (norvegų, švedų, latvių, ispanų ar kt.) skelbimuose minimos tik pavieniais atvejais.

Kad darbuotojai mokėtų užsienio kalbų, pageidaujama ir valstybės tarnybos konkursuose. CVbankas.lt duomenys atskleidžia, kad apie 42 proc. sudaro reikalavimai mokėti anglų kalbą, po 6 proc. – vokiečių ir rusų.

Dauguma moka tą kalbą, kurios reikalauja darbdaviai

Iš darbo ieškančiųjų ar dirbančiųjų gyvenimo aprašymuose pateiktų duomenų matoma, kad daugiau kaip pusė darbuotojų moka anglų kalbą ir šis skaičius kasmet didėja. Pavyzdžiui, 2013 metais mokančių anglų kalbą skaičius siekė 51 proc., o pernai – 58 proc. Taip pat paskutiniais metais auga ir anglų kalbos mokėjimo lygis. Vis daugiau darbo ieškančiųjų nurodo, kad anglų kalbą moka gerai arba puikiai.

Taip pat daugiau nei pusė darbo ieškančiųjų nurodo, kad moka ir rusų kalbą. Rusų kalbą mokančių darbo ieškančiųjų skaičius yra gana stabilus, tačiau kasmet pamažu daugėja: 2013 m. šis skaičius siekė apie 50 proc., pernai – 52 proc. Iš CV statistikos taip pat matoma, kad rusų kalbą puikiai mokančių darbo ieškančiųjų dalis yra stabili ir kur kas didesnė nei anglų kalbos atveju (palyginti: pernai savo anglų kalbos žinias kaip puikias įvardijo 20 proc. darbo ieškančiųjų, o rusų kalbos – 33 proc.). Tai iš esmės lemia tai, jog Lietuvoje yra nemaža dalis gyventojų, kuriems rusų kalba yra gimtoji. Taip pat pastebima, kad tų, kurie moka rusų kalbą prasčiau nei puikiai, pavyzdžiui, gerai, dalis šiek tiek mažėja, ir vis didesnė dalis įvardija, kad moka tik rusų kalbos pagrindus.

CVbankas.lt informacija