UAB „Širvintų šiluma“ offers job:

UAB „Širvintų šiluma“

Savivaldybės kontroliuojama įmonė, kurios pagrindinės veiklos tikslas - centralizuotas vartotojų aprūpinimas šiluma bei karštu vandeniu, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra. Bendrovė taip pat vykdo šias funkcijas:
 Pastatų techninė priežiūra ir daugiabučių namų administravimas;
 Širvintų miesto daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų administravimas;
 Širvintų miesto apšvietimo užtikrinimas;
 Širvintų miesto aplinkos tvarkymas, švaros viešose vietose palaikymas ir higienos bei sanitarinių reikalavimų daugiabučių namų bendro naudojimo patalpose užtikrinimas;
 Miesto gatvių ir pėsčiųjų takų priežiūra bei smulkūs jų dangos taisymo darbai

Company job ads