UAB „VEIKUS“ offers job:

UAB „VEIKUS“

UAB „VEIKUS“ pagrindinė veikla –projektavimo valdymas, statybų valdymas ir NT vystymas.
Bendrovė teikia įvairias paslaugas statybų ir nekilnojamojo turto vystymo srityse, padedant užsakovams įgyvendinti savo viziją, t.y. teikia paslaugas nuo užsakovo poreikius atitinkančios vietos (žemės sklypo, pastato) suradimo, projektavimo ir statybos leidimo gavimo, naujo statinio statybos organizavimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre, tame tarpe vykdant įvairius užsakovo pavedimus (apimant, bet neapsiribojant):

  • Žemės sklypų rodiklių, vietos įvertinimas, detaliųjų planų rengimo ir tvirtinimo procedūrų, sklypų paskirties keitimo/ sujungimo ar padalinimo / rodiklių keitimo procedūrų koordinavimas visose derinančiose institucijose;
  • Investicijų poreikio nustatymas užsakovui;
  • Projektuotojų, architektų, geodezininkų, matininkų ir kt. vykdytojų parinkimas;
  • Projektą įgyvendinančio generalinio rangovo/rangovo, subrangovų parinkimas/ konkursavimas individuliai parenkant projekto įgyvendintojus;
  • Gen. rangovo/ rangovo atliekamų darbų kokybės ir kiekybės bei atliekamų darbų terminų, eiliškumo kontrolė, vykdant užsakovo funkcijas;
  • Privalomoji statybos techninė projekto priežiūra;
  • Statybos užbaigimo organizavimas pagal STR reikalavimus;
  • Išvystyto NT pardavimo strategijos sukūrimas ir NT turto pardavimas.

Company job ads